Boorn & Boerschop 2009-02: Boekennieuws

Auteur: Jan F. Deckwitz

Afb. 01:

Vertellingen uit het oude Twente

Auteur : Berend Jager
Uitgever: Uitgeverij De kwinkslag, Borne.

Jager biedt in zijn boek Vertellingen uit het oude Twente negen verhalen aan, waarvan de oorsprong ergens in de analen van historisch Twente is terug te vinden. Merendeels zijn het bekende verhalen, zeker voor hen die al eerder in de historie van Twente zijn gedoken. Door de verhalen opnieuw te schrijven en hier een eigen inbreng aan toe te voegen moeten deze als fictie worden beschouwd. Het zou van een toegevoegde waarde zijn geweest als Jager tenminste de bronnen van de verhalen zou hebben vermeld. Dit had in een voor- of nawoord gemakkelijk gekund. Tevens zou er een duiding moeten zijn voor welk publiek de verhalen zijn geschreven. Ook al zijn de verhalen fictief, toch mag je verwachten dat deze in een bepaalde historische context zouden zijn geschreven, juist ook omdat bij de titels een jaartal wordt gegeven.
Bij de verhalen zijn tekeningen gevoegd van Willemien Holterman. Op zich prachtige tekeningen, maar ook hier geldt, dat ze aan de fantasie zijn ontsproten zonder goed rekening te houden met het tijdsbeeld waarin de verhalen spelen. Al met al toch een aardig boek, geschikt om voor te lezen aan kinderen in de hoogste klas van de basisschool, in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs of gewoon thuis aan eigen kinderen of kleinkinderen.

Afb. 02:

Van Nazareth tot Nazareth: Religieus erfgoed in Borne

Auteur : Jaap Grootenboer
Uitgever : NV Uitgeverij Smit van 1876, Hengelo.

2008 was het “Jaar van het Religieus Erfgoed” en voor de Bornse Courant een gelegenheid hier aandacht aan te besteden door met regelmaat een artikel te publiceren over het Religieus Erfgoed in Borne. Dat Grootenboer gevraagd is om de artikelen te schrijven lag voor de hand, want er is niemand, die zich intensiever met het erfgoed in Borne heeft beziggehouden dan hij. Al schrijvende kwam het idee om de artikelen te bundelen tot een boek. Verstandig was het een aantal meelezers in te schakelen om de artikelen aan te passen of bij te stellen. In zestien hoofdstukken wordt het Religieus Erfgoed met de nodige achtergrond geschetst. Van de ontwikkeling van het Christendom, de katholieke kerk, ontwikkeling van de kerken tijdens de reformatie en de invloed van de overheid hierop na 1800, wordt het verloop beschreven. Al met al een goede samenvatting van wat Borne in dit opzicht te bieden heeft gehad. De uitgever verdient lof voor de lay-out van het boek: met zorg is het boek samengesteld en het ziet er dan ook uit als een professioneel product. Het boek is een naslagwerk geworden waar menigeen op kan terugvallen, derhalve is de aanschaf hiervan meer dan waard.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2009-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)