Boorn & Boerschop 2008-03: Zo was ’t, zo is ‘t ……de Mariakapel aan de Koppelsbrink

Auteur: Anja Tanke

Eén van de mooiste plekjes in Borne ligt verscholen achter de Koppelsbrink. Als je niet goed oplet, ben je het pad er naartoe al voorbij.

Deze plek kent een lange katholieke historie. Sinds de 18e eeuw was hier het kerkhof en aan de Koppelsbrink stond een schuurkerk die later werd uitgebouwd tot waterstaatskerk. Na de sloop van deze kerk in 1889 werd nog steeds begraven op het oude kerkhof. Langzamerhand raakte het in verval en werd er steeds meer afval gedumpt. Een aantal mensen, waaronder Herman Liedenbaum, Gerhard ten Voorde, Anthonie Rientjes en meester Dijkhuis vond dat er iets moest gebeuren. Maar wat?

Afb. 01: De kapel in aanbouw. Rechts de oude beukenboom

Op het kerkhof moest een kapel komen ter ere van Maria. In 1952 werd een commissie gevormd, die bij de gemeente een bouwaanvraag indiende. Het ontwerp was van Herman Liedenbaum. Intussen werd onder de bevolking geld ingezameld en ging de commissie op zoek naar oude materialen. Zo kocht men onder andere 9.000 Riessener stenen, Bentheimer zandsteen en een houten gebint. De nieuwe kapel zou een oude uitstraling moeten krijgen. Het Mariabeeld kwam in stukken uit Vreden en is door Herman Liedenbaum gerestaureerd.

Na 5 jaar touwtrekken met de gemeente en de welstandscommissie over het ontwerp kon men in 1957 eindelijk aan de slag. De vergunning werd verleend voor een kapel zonder toren. Tijdens een bouwcontrole zag gemeentearchitect Van Hall dat in afwijking van de vergunning werd gebouwd. Hij adviseerde het college de bouw toch door te laten gaan omdat de toren toch niet zo lomp werd als gedacht. En zo kreeg de kapel toch de vorm zoals Herman Liedenbaum het bedacht had.

Afb. 02: Herman Liedenbaum ziet dat het allemaal goed gaat

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het allemaal gelukt. De plechtige inzegening vond plaats op 8 september 1957. Het oude kerkhof is nu een processiepark en herinnert nog steeds aan vroeger tijden want onder de grote beuk liggen nog drie grafstenen.

Op 8 september 2007 is het vijftig jarig bestaan gevierd met de presentatie van een nieuw vaandel. Er was een eucharistieviering in de Stephanuskerk met aansluitend een processie naar de Mariakapel. Daar hield pastor van der Sman een korte gebedsdienst.

Afb. 03: Vooraanzicht van de kapel

Bron

Mariakapellen en landkruisen in Twente door A. Hottenhuis, G. Nijkamp e.a.
Foto’s en tekst: bouw Mariakapel documentatiecollectie gemeentearchief Borne .

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2008-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)