Boorn & Boerschop 2008-03: Open Monumentendag 2008

Auteur: Henk Westerik

De Open Monumentendag is dit jaar gehouden op zaterdag 13 september en stond in het teken van “Sporen uit het verleden”. Deze sporen zijn op veel plaatsen terug te vinden, zoals in archeologische vondsten en monumenten, grafheuvels, landweren en borgen, bouwhistorische sporen en de hierbij gebruikte materialen en sporen in het interieur. Wij hebben getracht een deel hiervan nader te belichten.

Expositie in de Oale Schöp

Heel bijzonder op onze expositie was de serie munten (16 stuks) uit de periode van Karel de Grote (768 tot 814 na Chr.), die gevonden zijn in het graf van de Karolingische ridder (1987, Hoefblad).

Afb. 01: De muntenverzameling van Borne die in Deventer worden bewaard

Van de overige vondsten uit dit graf waren wel foto’s aanwezig, maar de voorwerpen zijn in een dermate slechte staat, dat vervoer c.q. tentoonstellen op dit moment niet mogelijk is. Restauratie volgt binnenkort.

Afb. 02: Overzicht van de tentoonstelling in de “Oale Schöp”

Er konden echter wel diverse bijzondere archeologische voorwerpen worden getoond, die gevonden zijn in Borne, Hertme en Zenderen. Op de bijbehorende kaart was aangegeven waar de vondsten zijn gedaan. Ook werden de vondsten op de Bornsche Maten en de Veldkamp nader toegelicht. Een archeologische verwachtingskaart van de gemeente Borne completeerde het geheel.

Fietstocht

Onder leiding van Henk Woolderink heeft een aantal personen deelgenomen aan de uitgezette fietstocht. Deze tocht voerde o.m. langs de plek waar het graf van de Karolingische ridder is gevonden en vervolgens langs het spookhuis, het Weleveld, het Graes, de Hondeborgh en de Zenderse Esch. Ook de plek waar Boris, de Bornse mammoet, is opgegraven, werd bezocht. Volgens de deelnemers is het een bijzonder boeiende tocht geworden.

Opengestelde monumenten

De belangstelling voor de opengestelde monumenten was weer goed. Ook was er dit jaar een aantal jeugdige bezoekers, die informatie inwonnen t.b.v. een project op school over Oud Borne.

Fotowedstrijd

De eerste prijs werd gewonnen door dhr. Nico v.d. Veen uit Boekelo met een foto van de zijkant van de Klopjeswoningen. De tweede prijs is in ontvangst genomen door mevr. Suze van Coesant uit Hengevelde met een foto van de Noordmolen.
De foto’s van de prijswinnaars waren tot eind oktober tentoongesteld in de Oale Schöp. Al met al kunnen wij terugzien op een geslaagde Open Monumentendag.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2008-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)