Boorn & Boerschop 2008-03: De VORG bestaat 150 jaar een manifesatie in Zwolle

Auteur: Ria Blödtner-Leushuis

Op 20 september 2008 werd het 150 jaar bestaan van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en geschiedenis (VORG) herdacht. Deze manifestatie vond plaats in de Grote of Michaelskerk te Zwolle. Hare Majesteit koningin Beatrix is de beschermvrouwe van deze vereniging. Ook de heemkundevereniging Bussemakerhuis was voor deze herdenkingsbijeenkomst uitgenodigd.

In overleg met het bestuur hebben Henk Woolderink, Klaus Blödtner (als technicus) en Ria Blödtner-Leushuis deze viering bijgewoond. Het was de bedoeling dat verschillende heemkundeverenigingen zich zouden presenteren. Wij hebben dat gedaan met de prachtige maquette van Oud Borne gemaakt door Op de Woerd. Onze vereniging was de enige uit de regio Twente. De maquette is op vrijdag 19 september naar Zwolle gebracht.

De gasten die deelnamen aan de jubileumviering werden de zaterdag om 14:00u verwacht. Wij konden vanaf 13:45u de plek achter onze stand innemen.

Afb. 01: Hare Majesteit koningin Beatrix bij de de Bornse stand, waarbij Ria en Henk een toelichting geven op de maquette met Borne in miniatuur

De opening van deze bijeenkomst werd verricht door de voorzitter de heer drs. W.M. Zuidwijk. Hierna werd door Dr. C.M. Hogenstijn een lezing gehouden over het 150 jaar bestaan van de vereniging met het onderwerp ”Zou Johan Bijsterbos tevreden zijn?” Daarna volgde de aanbieding van de vergulde penning van de VORG en het jubileumboek aan de beschermvrouwe Hare Majesteit de Koningin.

Na deze uitreiking vervolgde prof. mr. J.H.A. Lokin het programma met de lezing “Het bed van Procrustes. De strijd om het bestaan van de regionale rechten in onze nationale codificatie”.

Om ca.15:45u werd het programma beëindigd en begaf H.M. de koningin zich onder de gasten die aan haar werden voorgesteld. Tevens werd zij langs de verschillende stands geleid.

Wij hadden onze stand vóór die van de VORG. Hare Majesteit kwam langzaam naar onze stand toe. Wij waren natuurlijk erg benieuwd hoe zij haar interesse bij onze stand zou tonen. Met de woorden “Dit is helemaal fantastisch” kwam zij naar ons toe. Wij werden voorgesteld en er werden handen geschud. Hare Majesteit vroeg om uitleg. Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en haar het boek van Borne 800 overhandigd. Ik heb haar attent gemaakt op de auteur Henk Woolderink. Zij was heel erg geïnteresseerd.
Hierna volgden meerdere genodigden die onze stand bezochten. Wij hadden het erg druk met tekst en uitleg. Het was een enorm succes. Verder werden hierna hapjes en drankjes geserveerd. Hare Majesteit dronk witte wijn. Ik uiteraard ook.
Om circa 17:00u waren de feestelijkheden ten einde. Wij konden onze stand ontruimen en weer huiswaarts keren. Om 19:00u waren wij weer terug in Borne en hebben de maquette op zijn plaats op de deel bij Jan Hassels Mönning gezet. Het was een hele belevenis om op deze wijze de koningin te ontmoeten.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2008-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)