Boorn & Boerschop 2008-03: Boekpresentatie

Auteur: Jan Deckwitz

Het in het eerste nummer Boorn en Boerschop van dit jaar aangekondigde boek Bonje in Borne is inmiddels verschenen.

Afb. 01: De omslag van het boek Bonje in Borne

Het boek gaat in het eerste hoofdstuk in op de verschillende ontwerpen van de Stephanuskerk aan de Stationsstraat en geeft hierbij ook informatie over de ontwerper, architect N. Molenaar.
Vervolgens is de plaats waar de kerk kan komen aan de orde. Er worden vijf verschillende locaties aangegeven en besproken. De pastoor heeft echter de plaats al bepaald maar de parochianen zijn het niet eens met zijn keuze.
De bouwplannen voor de kerk zijn mooi maar van de bisschop mag het wel wat goedkoper zo blijkt uit het volgende hoofdstuk.
Hierna volgt een hoofdstuk over de gevoerde correspondentie en strijd om de uiteindelijke locatie van de kerk. Zeer genuanceerd wordt ingegaan op de stellingname en reacties van de pastoor, de dorpelingen en anderen, waarbij een goed inzicht wordt verkregen in de gang van zaken in het dorp van toen.

Tot slot wordt ook het Johannesgesticht, zusterklooster en school aan de orde gesteld. Dit, omdat het gebouw ook een ontwerp is van de architect N. Molenaar.

Dinsdag 23 oktober jl. zijn de eerste exemplaren van het boek officieel overhandigd aan de auteur van het boek, Hans Gloerich en aan de Z.Ew. heer pastoor Th. L. M. M. van der Sman van de Stephanusparochie. De zaal was goed gevuld met zo’n 120 belangstellende leden van de heemkundevereniging en genodigden.

Na het welkomstwoord van de voorzitter gaf de auteur een impressie van zijn onderzoek in de verschillende archieven. Met behulp van een PowerPointpresentatie werden hierna verschillende onderwerpen uit het boek gepresenteerd en onderbouwd met een bijbehorend verhaal van de auteur. Hij kreeg hiermee niet alleen de aanwezigen op zijn hand maar wist hiermee de aanwezigen ook zeer te boeien. De feitelijke gebeurtenissen aan het einde van de jaren 1800 die hierbij werden verteld gaven een goed beeld van het leven in een dorp in die tijd.

Na deze inleiding ontvingen Hans Gloerich en pastoor Van der Sman het boek uit de handen van de voorzitter, J. Hassels Mönning.
De voorzitter memoreerde hierbij het werk van de auteur, die in een relatief korte tijd onderzoek deed in verschillende archieven en vervolgens het boek schreef. Ook verwees hij hierbij naar de verhoudingen in het dorp “van toen” waarbij “de herder” van de parochie zich als een gezaghebbend figuur liet gelden. Hij concludeerde hierna, dat hierin het nodige gelukkig is veranderd.

Pastoor van der Sman liet zich in zijn dankwoord niet onbetuigd en schetste zijn visie op de verhouding met parochianen, zoals deze en is. Met en aantal komische noten over de relatie “toen en nu” wist hij een goed beeld te schetsen van de verschillen.
Al met al een zeer geslaagde avond bij de oplevering van een gedenkwaardig boek.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2008-03)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)