Boorn & Boerschop 2008-02: Zo was ’t, zo is ‘t…de Bongerd

Auteur: Jan Deckwitz

Afb. 01: De Bongerd in 1917

De Bongerd, een boerenbedoening direct rechts als je via de Oude Deurningerweg de brug over de Bornse beek passeert. De brug waar hier sprake van is, is ook onderdeel van het artikel Een brug over de A-beek elders in deze Boorn en Boerschop. De Bongerd, nu actueel in verband met de aanleg van de wijk “de Bornsche Maten” en de bouw van de eerste basisschool aldaar. Het zicht op de huidige boerderij wordt door deze basisschool grotendeels ontnomen.

Oorspronkelijk was hier in de marke Hasselo de grutterij van Gerrit Hermanszoon ten Cate gevestigd. In 1744 verplaatste hij zijn bedrijf naar de Potkamp in oud-Borne. In de jaren die volgden werd op de Bongerd een ander soort bedrijvigheid uitgeoefend, namelijk het boerenbedrijf.

In de 20ste eeuw woonde op de Bongerd de familie Snuverink. Op de onderstaande foto uit 1935 staat een aantal leden van deze familie afgebeeld.

Afb. 02: Van links naar rechts: Hanna Snuverink-Hammink, Annie Snuverink, Anna Snuverink-Nijhuis en Jan Willem Snuverink

De oude boerderij zal voor 1940 zijn afgebroken. De huidige boerderij is nog niet zo oud, een deel is van vóór en een deel is van na de Tweede Wereldoorlog.

Oorspronkelijk liep de gemeentegrens tussen Borne en Weerselo door de Bornse beek. De boerderij lag dus op Weerselo’s grondgebied en had het adres Hasselo 196. Op 1 januari 1972 vond een grenscorrectie plaats met de gemeente Weerselo en het gebied tot aan de Hesselerweg werd gemeente Borne. Vervolgens zijn de straatnamen en de huisnummering opnieuw vastgesteld. De boerderij kreeg toen het adres Bongerdsweg 5.

Afb. 03: De Bongerd in 2007

De oude toegangsweg naar het bruggetje is bewaard gebleven en is nu nog duidelijk herkenbaar. Het bruggetje voor de boerderij geeft nu toegang tot het privédomein van de boerderij, vandaar het hekje voor de brug. Vroeger, op de bovenste foto te zien, was de weg en hiermee de brug een doorgang naar de Mekkelhorstweg.

Bronnen

Bovenste en middelste foto: gemeente-archief Borne.
Onderste foto: Jan Deckwitz

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2008-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)