Boorn & Boerschop 2007-01: WAT ER FOUT GING

Auteur: Redactie

In de vorige uitgave van Boorn en Boerschop (2006 nr.2) zijn enkele storende fouten geslopen, die we hier willen recht zetten:

In het Memoriam van Frits van Capelleveen in de tweede alinea is een zin gekopieerd uit een ander artikel t.w.; De munt is alleen in Borne een wettig betaalmiddel voor een periode vanaf de presentatie op 11 mei tot en met 31 december van dit jaar. Deze zin moet in zijn geheel worden geschrapt;

Bij het artikel Eer hofmeijer en R.K. Geestelijkheid aangetast van G.A.B Nijhuis (blz.49-52) zijn de bijbehorende bronnen niet gegeven. Op blz. 49 wordt bron -1- aangegeven. Deze bron vervalt omdat deze in de tekst is verwerkt. Bron -2-: Stadsarchief Oldenzaal OK 521. Bron -3- en -4-: Stadsarchief Oldenzaal en HCO Zwolle 45.1/20 en 45.2/38. Bron -5-: J.Geerdink, “Enige bijdragen tot de Geschiedenis van het Aartsdiaconaat en Aartspriesterschap Twenthe en Calendarium St. Plechelmis te Oldenzaal”.

Ons excuus voor deze omissie.

De redactie

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2007-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)