Boorn & Boerschop 2007-01: ’t Oale huuske oawer ‘t spoor

Auteur: Jan Kleinman

Afb. 01: Tekening van Jan Kleinman. Het betreft hier het pand dat stond aan de Deldensestraat over het spoor aan de rechterkant. Het maakte deel uit van de zogenaamde Blauwe Lap. De woningen zijn in 1873 gebouwd door Bussemaker, fabriqueur en directeur/eigenaar van de steenbakkerij, en in 1976 gesloopt

‘t Oale huuske oet het riejke
’t oale huuske oawer ‘t spoor
hebt ze kottens of’ebrökken
’t stun der meer as honderd joar

’t oale huuske oet het riejke
al dee joaren stun het doar
’t huuske woaraw joaren wont hebt
op den tip doar oawer ’t spoor.

Oh wat hew der mangs ’elachen
oh wat gung het der mangs duur
elkeen leup der in en oet
veur gineen de toowe deur

ook als ha’w gin cent te makk’n
ook al was der wal is wat
mer in dat huuske oet het riejke
hew onmeunig wil ‘ehad.

‘s Oavens zat doar in de kökk’n
‘t jongvolk geerne bie mekaar
en daor wör wat of’elachen
of wie zung’n bie de gitaar

of wie gamm’n mekaar doar daansles
eerluk woar wa’k oe vertel
as der weinig wichter wadden
daans’n wie met n’n bezemstel.

Ook de bakker en de slager
en de melkboer… wee nig meer?
drunk’n doar geern ne köpke koffie
altied drok geklassineer

’s oams den ha’j der altied anloop
wödt der vaak n’n pötke ‘kaart
of wie lull’n oawer van alles
’t wör der mangs onmeunig laat.
Joa … in dat huuske … makluk zat
hew onmeunig wil ‘ehad.

Jan Kleinman.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2007-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)