Boorn & Boerschop 2007-01: OPEN MONUMENTENDAG, een terugblik

Auteur: Henk Westerik

De “Open Monumentendag” is in 2006 gehouden op zaterdag 9 september. Het thema was “Feest “. Dit thema was in verband met “Borne 800” heel toepasselijk. De gebruikelijke monumenten waren ook dit jaar weer voor bezichtiging opengesteld. Bij de VVV kon men in de loop van week, voorafgaande aan de Open Monumentendag, reeds de fietsroute en de gewenste informatie verkrijgen.

Fietstocht

De fietstocht stond in het jaar van “Borne 800” in het kader van de Hofdag en de hofhorige boerderijen. De heer Henk Woolderink had gezorgd voor een perfect stukje documentatie over de hofhorigheid en over de hofhorige boerderijen, die werden bezocht. Ook kon men onder zijn leiding de tocht meefietsen, waarbij zijn mondelinge toelichting bijzonder werd gewaardeerd. Bij het Erve Zeilker in Zenderen werd men door de eigenaar, de heer Gerard Welberg, getrakteerd op een heerlijk kopje koffie. Ook kon men aan de hand van diverse authentieke stukken de geschiedenis en de ontwikkeling van het Zeilker in ogenschouw nemen. De heer Welberg verwacht dat het Zeilker binnen afzienbare tijd de status van Rijksmonument zal krijgen en dat hij met de restauratie kan beginnen. Aan de fietstocht werd deelgenomen door zo’n 250 personen.

Diapresentatie over de kermis en het circus

In het kader van het landelijke thema heeft de heer Helmig Kleerebezem een diapresentatie verzorgd in bistro “Le Primeur” te Bornerbroek. Hij vertelde een amusant verhaal bij de dia’s, die hij liet zien. Dit heeft tot twee keer toe een volle zaal getrokken; het was dus een doorslaand succes. In totaal hebben zo’n kleine 100 personen de presentatie bekeken. De locatie was prima geschikt als klein theater.

Rondwandeling door Oud Borne

De gratis rondwandeling bleek weer veel belangstelling te trekken. Er hebben zo’n 30 personen aan deelgenomen.

Torenbeklimming

Het beklimmen van de toren van de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat was voor velen de moeite waard. Zo’n 60 personen hebben een kijkje in de toren genomen.

Opengestelde monumenten

In de Oude (Ned. Herv.) Kerk waren de gebruikelijke religieuze voorwerpen te bezichtigen. Ook werd er enkele keren het orgel bespeeld. Het aantal bezoekers was ca. 150.
In de R.K. Stephanuskerk was de belangstelling zo groot, dat er tot twee keer toe een rondleiding werd gegeven. Totaal ca. 75 bezoekers.
In het Museum Bussemakerhuis was de expositie “Kostbare klederdracht poppen uit geheel Nederland”. Het aantal bezoekers bedroeg ca. 120.

Verder waren opengesteld

De voormalige Synagoge (ca. 50 bezoekers), het Dorset Mansionhouse, (ca. 50 bezoekers) en de Klopjeswoningen ( ca. 50 bezoekers).
Het was bijzonder spijtig, dat de galerie van Yvonne Hallema (het voormalige St. Jozef- gebouw/Skuw) ondanks de gedane toezegging niet geopend was.
De dag, die werd besloten met het zgn. Zondagsluiden, kan als geslaagd worden beschouwd, ook al omdat de weergoden ons wederom zeer goed gezind waren.

Henk Westerik. ( Secretaris Werkgroep Open Monumentendag)

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2007-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)