Boorn & Boerschop: 2007-01: BOEKENNIEUWS

Auteur: Redactie

Ter gelegenheid van de viering van Borne 800 jaar, is door onze vereniging een boek uitgegeven met als titel DE HOF te BORNE, de historie van de Meijershof.

Afb. 01:

Het boek geeft meer dan de titel doet vermoeden. Auteur H.A.M. Woolderink is er in geslaagd ons een blik te gunnen in de geschiedenis van Borne na 1206, maar ook in de tijd van voor 1206, het aftelpunt voor dit feestelijke herdenkingsjaar. De nog bestaande Meijershof, bewoond door de familie Rientjes, was vroeger een bisschoppelijke hof waar de hofmeier woonde. Hier werden de pachten gebracht en de goederen van de bisschop beheerd. Het boek graaft echter veel dieper en geeft veel geheimen prijs over de voorgeschiedenis van Borne en Twente. Het mag als een standaardwerk worden gezien waarover nog veel gesproken zal worden omdat de auteur in de 136 bladzijden een frisse nieuwe kijk weet te geven op diverse onderwerpen. Het boek is in de handel en bij de vereniging te koop voor € 15,00.

In het jubileumjaar 2006 is door het bestuur van de Stichting “Borne ‘800” een mooi tijdsdocument uitgegeven in de vorm van het boekje MARKANTE BORNENAREN.

Afb. 02:

Het is een werkje van 128 bladzijden met prachtige potloodtekeningen van “gewone” mensen die voor Borne markant genoemd mogen worden. Tekenaar Hans Leuverink is erin geslaagd veel van deze personen prachtig neer te zetten. De teksten, waarvoor Hans Leuverink veel research heeft gedaan, zijn gemaakt door Johan Leurink en Annemarie Haak. Het geheel geeft een prachtige kijk op het leven van markante mensen in het dorp, getekend naar het leven zoals dat vroeger in Borne werd geleefd. Het boekje is via de Gemeente door de Stichting “Borne ‘800” gratis verspreid en is het lezen en bewaren meer dan waard!

In 2006 verscheen eveneens het boek GEORG WILLEM AMELUNG COMMIES VAN DE CONVOOIEN EN LICENTEN TE OOTMARSUM van de u bekende auteur G.A.B. Nijhuis.

Afb. 03

Weliswaar handelt het hier om een Ootmarsumse persoonlijkheid, maar het dagelijks leven van deze Georg Willem wordt, aan de hand van gegevens uit enkele bewaard gebleven kasboeken, zo genuanceerd geanalyseerd en beschreven, dat er een goed beeld ontstaat van het dagelijks leven in het laatste kwart van de 18de-eeuw. Amelung blijkt een goede vriend te zijn geweest van Sigismund van Heyden Hompesch. Hij fungeerde als commies, een belastingontvanger voor import en export van goederen. In het eerste boek dat nu verschenen is, wordt een beeld gegeven van de persoon en de mensen met wie hij werkte.
Maar ook wat hem dagelijks bezighield, de bouw van zijn woning, zijn kleding, voeding en handelscontacten worden gedetailleerd beschreven. Een boek dat u in een adem uitleest. Er volgen nog twee boeken. Het tweede deel, dat in het komende najaar zal verschijnen, handelt over zijn werk als commies. Het derde deel, dat volgend jaar verschijnt, handelt over het vervoer. Uitgave: Ver. Heemkunde Ootmarsum e.o.; ISBN 90-73965-22-5; prijs: €17,50

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2007-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)