Boorn & Boerschop 2006-02: WOLVEN GESIGNALEERD OP LANDGOED WELEVELD !

Auteur: Redactie

Op het Landgoed Weleveld zijn wolven gezien. Het gebied dat vroeger met “Wolvenveld” werd aangeduid, doet zijn naam dus weer eer aan. Naar verluid zijn de dieren niet gevaarlijk voor de mens. De landgoedeigenaar is zeer gelukkig met dit feit en juicht het van harte toe dat een kleine wolvenpopulatie thans weer in deze streek wordt aangetroffen. In het voor- en najaar, als alle begroeiing laag of kaal is, kunnen ze vanaf de weg gemakkelijk worden waargenomen. In de loop van het jaar zullen ze waarschijnlijk, beschut door de dan aanwezige begroeiing, minder goed te zien zijn. Afijn, oordeelt u zelf. Het is de moeite waard ze, op enige afstand, met eigen ogen te aanschouwen!

Afb. 01:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2006-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)