Boorn & Boerschop 2006-02: In Memoriam Ria van Harten-Fransen

Auteur: Bestuur

In Memoriam

Ria van Harten-Fransen (1914 – 2006)

Afb. 01:

Op zaterdag 28 januari jl. is ons erelid Ria van Harten-Fransen overleden. Ondanks haar hoge leeftijd van ruim 91 jaar is zij, toch nog onverwacht, van ons heen gegaan. Wie kende haar niet in Borne en omstreken; niet alleen in de Heemkundekringen maar ook als lid van het zangkoor van de St. Theresia-parochie. Vaak zag men haar, zelfs nog op hoge leeftijd, in gezwinde spoed door Borne en de boerschop fietsen. Altijd druk en als “een klein baasje” in de weer, bezig met haar passie voor de historie van Borne en de naaste omgeving.

Nagenoeg vanaf de oprichting was ze lid van onze vereniging. Ook is ze jarenlang, van 1976 tot 2000, bestuurslid geweest; daarnaast was ze vanaf het prille begin vele jaren redactielid van ons blad “Boorn en Boerschop”, waarvoor ze nog regelmatig artikelen schreef. Menigmaal bezocht ze archieven; zodra ze vernam dat bestuursleden of bekenden in het Rijksarchief in Zwolle moesten zijn, liftte ze dankbaar mee. Van haar hand verscheen een respectabel aantal boeken, waaronder de serie boekwerkjes Verhalen uit vorige eeuwen rond de gemeente Borne. Ze schreef deze op haar eigen wijze: steeds weer ging ze letterlijk en figuurlijk de boer op en wist ze verhalen te achterhalen en bronnen te vinden die de moeite waard waren om vast te leggen en zodoende belangstellenden er kennis van te laten nemen. Ook heeft zè met enkele anderen belangrijk werk verricht in het boerderijen- en veldnamenonderzoek in en rond onze gemeente. Alhoewel nog niet in boekvorm uitgegeven, zijn de eeuwenlang gebruikte namen wel in kaart gebracht en voor het nageslacht vastgelegd. Het zou mooi zijn als het via onze vereniging alsnog tot een uitgave komt. Ook zou het wenselijk zijn om al haar boekwerkjes van de serie “Verhalen uit ….” in de nabije toekomst tot één boekwerk te bundelen en uit te geven.

Ria van Harten heeft een vruchtbaar leven geleid, niet alleen als amateur-historica, maar ook in haar huwelijk. Als oudste uit een kinderrijk gezin voedde zij samen met haar man tien kinderen op. Op haar 90e verjaardag werd ze tot haar grote verrassing, mede voor haar werk op historisch gebied, geridderd. Op deze koninklijke onderscheiding was zij zelf, maar vooral haar kinderen, erg trots. Haar omvangrijke archief, waar onder vele dia’s van boerderijen, heeft Ria onze vereniging nagelaten. We hopen er een dankbaar en gepast gebruik van te maken.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met hun verlies. Wij houden als Heemkundevereniging goede herinneringen aan ons erelid Ria van Harten-Fransen.

Bestuur Heemkundevereniging Bussemakerhuis Borne

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2006-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)