Boorn & Boerschop 2006-01: UIT HET AANTEKENBOEK VAN J.B. SCHOEMAKER 11

Auteur: J.B.F. Leuverink

Behalve een rekeningenboek liet dokter Schoemaker (geb. 1799, overl. 1879) ook een aantekenboek na. Het boek begint in 1848 en loopt door tot 1875. Enige van de aantekeningen in het Dagboek en andere archivalia van de heelmeester komen in deze kleine reeks aan de orde.

Deze keer nemen we opnieuw een paar passages uit het aantekenboek die we integraal af zullen drukken, dus met de toenmalige schrijfwijze enz. Op folio 112 treffen we, evenals in de vorige aflevering, de volgende aantekening aan waarop we nu wat nader ingaan:

112 Den nieuwen Gereformeerden Kerkhof in den Bornsen Es was op 1 mei 1874 klaar. Op 8 mei is het eerste lijk uit Zenderen op den kerkhof begraven.

Zoals reeds in aflevering 10 vermeld, was Gerrit Jan Pieperiet,  3 feb.1872, t 5 mei 1874, de eerste overledene die op dit nieuwe kerkhof werd begraven.
In het gemeentearchief van Borne vonden we (Gé Nijkamp) hierover de volgende gegevens:
Gerrit Jan P(i)eperiet, geb. Stad Delden 03-02-1827, overl. Zenderen, gem. Borne 05-05-1874. Zoon van Gerhardus Piperiet en Gesina ter Weeme.
Tr. Ambt Delden 20-10-1866 Hermina ter Kulve, geb. 07-01-1841, landbouwster, overl. Borne 06-03-1914. Dochter van Tone te Kulve en Hendrika Duis.
Kinderen:
Hendrik Jan, geb. Hengelo 12-11-1876
Gerritdina, geb. Borne 25-08-1873

Op 20-12-1873 werd het gezin ingeschreven in de gemeente Borne op Zenderen 109.

Afb. 01:

Op de overlijdensakte van Gerrit Jan, waarvan bijgaand een afdruk, staat als voornaam alleen Jan en de naam van de echtgenote is dan Hermina Keuverink. Deze twee fouten worden rechtgezet in de huwelijksakte opgemaakt bij het tweede huwelijk van Hermina met Arend Jan Hazekamp (Borne 18-11-1875).
Interessant aan deze overlijdensakte is ook dat we daarop de naam en de handtekening van dokter Schoemaker tegenkomen. Daaruit blijkt dat de dokter in Borne ook als ambtenaar van de Burgerlijke Stand actief is geweest!

Verder vinden we in het aantekenboek bij de data 31 juli en 15, 16 en 17 september 1873 het volgende opgetekend:
De nieuwe R. Catholieke Kerk te Delden is ingezegend den 31 julij 1873 door zijn Hoog Eerwaarde Ms. Schaepman aards Bisschop te Utrecht.

Sep 15 reisde ik met zijn Eerwaarde den Heer Storkhorst kapelaan te Borne na(ar) Kevelaar met het spoor op Arnhem zoovoorts kwamen we te Kevelaar om vijf uur; logement het Posthuis al waar eenige Zwolsche Heeren en dames ook logeerden waar het best goed en zindelijk was.

den 16 dinsdags ’s morgens na elf uur ariveerde de Zwolse Processie die zeer talrijk was voor de tol boom te Kevelaar als waar ik Pastoor Spitzen, Pastoor Geerdink van Latum en Hein als kapelaan om de processie te begeleiden ontmoette!!!
Wat een geestelijke vreugde. 10 à 12 in ’t wit gekleede bruiden droegen een groot kaars die in de Kapel processie gewijd werd in gevoerd en aan gestoken werd, waar na de stop vol gevulde kapel een Moeder Gods zong en lied en kaars na de Pastoor af kondigde dat ’s avonds in de groote kerk Lof en Predicatie zouden zijn en vervolgens om 9 uur in de Kepel den rozen krans 1 à 2 (maal) zoude gebeden worden die predicatie is door Pasoot Geerdink van Latum uitgevoerd welke zeer treffend was over de voor spraak van Marija.

den 17s morgens 11 uur 24 minuten: de reis terug per spoor Kevelaar-Arnhem maar te Zevenaar komende was de trein nog maar vrij. Verder met moeite dan namen wij een wagen aan die ons naar Dieren bragte met zes personen per man f. 1,- en aldaar in ’t spoor tot Hengelo.

J.B.F. Leuverink.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2006-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)