Boorn & Boerschop 2006-01: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01:

Ter gelegenheid van het jubileum 150 jaar Karmel in Zenderen, verscheen het boekje Stilte die spreekt.

Afb. 02:

Het 80 pagina’s tellende boekje bevat een zeer summier Ten geleide door Pater Tjeu Timmermans waarin iets over de geschiedenis van de Karmelieten in Twente wordt meegedeeld. Vervolgens worden soms verrassend fraaie kleurenfoto’s getoond, voornamelijk van de bewoners van zowel het vrouwen- als het mannenklooster in Zenderen. Het boekje wordt besloten met een hoofdstukje waarin de Regel van de Karmel wordt weergegeven. Een lijst met bijschriften bij de foto’s completeert het geheel. Al met al een zeer aardig fotoboekje, uitgegeven door de Nederlandse Provincie Karmelieten (Almelo). Samenstelling en vormgeving zijn van Rob Lucas te Enschede en de foto’s zijn gemaakt door Jan Kolner en Emmy Lokin. Het boekje is in de boekhandel verkrijgbaar voor € 12,50.

Dit najaar verscheen een klein gidsje met als titel De Mariakapel.

Afb. 03:

Het is een 17 pagina’s tellend boekje dat is uitgegeven door de Werkgroep Mariakapel Koppelsbrink en de tekst is van J.J. Grootenboer. Het in kleurendruk uitgegeven drukwerkje is verlucht met kleurenfoto’s van Ruud Grootenboer en verhaalt over het ontstaan en de moeizame verkrijging van vergunningen voor de bouw van de kapel op het vroegere kerkhof waar eens de Waterstaatskerk heeft gestaan. Hoewel bijschriften bij de
tussengevoegde bouwschetsen ontbreken, is het toch een alleraardigst geschriftje geworden dat voor €3,00 verkrijgbaar is bij de heer H.G. Rientjes, Koppelsbrink 30, Borne en bij de VVV Borne.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2006-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)