Boorn & Boerschop 2005-02: ZO WAST, ZO IS ‘T

Auteur: Redactie

Afb. 01:

Dit Joodse schooltje stond eens, op grond van Salomon Jacob Spanjaard, aan de Oude Kerkstraat en werd in 1998 vrij plotseling afgebroken. Het voorste deel met in de zijgevel drie ramen in Tudorstijl, is in 1872 gebouwd als schooltje, de cheider. De Joodse jeugd kreeg er op maandagavond en woensdagmiddag en op zondag, les van Michael Mogendorff om kennis op te doen van de Thora zodat ze deze in het Hebreeuws zouden kunnen lezen! Niet meer na te gaan is wanneer het gebouwtje aan de achterzijde een uitbreiding kreeg in afwijkende stijl. Ook aan de zuidkant kwam ooit een uitbouwtje. Het gebouwtje is, in de functie van school, slechts kort in gebruikt geweest. Reeds na 25 jaar werd aan de Ennekerdijk een nieuw Joods complex gebouwd met o.a. een nieuwe school die de oude veel te kleine eenklassige school verving.
Het oude gebouw werd daarna door Meijer Spanjaard als slagerij in gebruik genomen. Later werd het opslagplaats en werd de voordeur vervangen door een grote dubbele deur. Ook het ronde raam met de Davidsster dat eens de voorgevel sierde, verdween en was later in bezit van de familie Wegter. De slechte kwaliteit van het gebouwtje noodzaakte de eigenaar om het in 1998 af te breken. In het op die plaats gebouwde woonhuis werd, ter herinnering aan de school, een aantal ramen in Tudorstijl aangebracht.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)