Boorn & Boerschop 2005-02: UIT HET AANTEKENBOEK VAN J.B. SCHOEMAKER 10

Auteur: J.B.F. Leuverink

Behalve een rekeningenboek liet dokter Schoemaker (geb. 1799, over!. 1879) ook een aantekenboek na. Het boek begint in 1848 en loopt door tot 1875. Enige van de aantekeningen in het Dagboek en andere archivalia van de heelmeester komen in deze kleine reeks aan de orde.

Deze keer nemen we enkele passages uit het aantekenboek die we integraal af zullen drukken, dus met de toenmalige schrijfwijze enz. Op folio 111 en 112 treffen we de volgende aantekeningen aan:

111

De Nieuwe R Catholieke Kerk te Delden is ingezegend de 31 julij 1873 door zijn Hoog Eerwaarde Ms. Schaepman aards Bisschop te Utrecht.

112

Den nieuwen Gereformeerden Kerkhof in den Bornsen Es was op 1 mei 1874 klaar. Op 8 mei is het eerste lijk uit Zenderen op den kerkhof begraven. Dit was Gerrit Jan Pieperiet geboren 3 feb.1872, overleden 5 mei 1874. Hierop komen we in een volgende aflevering terug.

Dan nog een stukje, op folio 94, over de klok in de vernieuwde R.K.kerk aan de Koppelsbrink en iets over de uitbreiding van het plaatselijke kerkhof:

94

De Nieuwe Klok in onze Toren der R.C. werd op maandag achter middag den 31 mei 1869 gegoten in de nieuwe ijzer gieterij van Meyling en Ledeboer welke den volgende dag uit de grond en vorm werd opgehaald en zeer goed bevonden; den volgende dag zag ik de klok op de draaibank en werd afgedraaid waardoor de zelve een schoon en mooi aanzien kreeg. Boven op den top der klok las men de naamen der milde gevers als Wm.H. Knuijf en des zelfs Echtgenote S.G. Knuijf geboren Misdorp en F.M. Knuijf ter herinnering aan onze geliefde zuster Catherina Elisabet overleden te Borne den 29 april 1869. Zij ruste in vrede. Amen.
Den 19 junij is de klok in den Toren op gehangen van waar men met verrukking het eerst de schoone toon hoorde luiden.

De Kerkhof vergroot, december 1869 ingewijd door onze Eerwaarde Heer Pastoor Warnink is mei 1870 het land aangekogt van Scholte op Wenzink bij Borne voor f 325,

Hier nog enkele losse mededelingen op folio 14, waaronder de aankoop van grafrechten waarschijnlijk voor het doktersgezin zelf:

14

De drie hoornen rond om het kruis gegeven met de vragt uit Boskoop f 9,40. 1871 in het laatst van februarij bijgedragen tot de nieuwe ijzeren poort f 9,-.
21 maart 1875 Gekocht van het R.K. Kerkbestuur twee grafplaatsen tussen het kruis en den kastanjeboom aan den zuidoostzijde voor 80 gulden voor den tijd van vijftig jaren. Te aanvaarden en te beta­ len bij in gebruikneming.
Aanvaard en betaald den 18
(april? 1875).
Betaald/ 80,00.

Afb. 01

J.B.F. Leuverink.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)