Boorn & Boerschop 2005-02: Nieuwe Topografische Atlas met kaarten van Huguenin

Auteur: Redactie

Onderstaande tekst ontvingen de leden van de Heemkundevereniging reeds als convocatie omdat de intekendatum voor deze atlas zeer ongunstig uitkwam t.o.v. de verschijningsdatum van dit blad. Nu echter zijn enkele afbeeldingen toegevoegd zodat U een betere indruk kunt krijgen van het gebodene.

In 2003 gaf de Drentse Historische Vereniging in Assen een prachtige topografische atlas uit met de kaarten van Hottinger. Daarover werd in Boom en Boerschop 2003/1 uitvoerig verslag gedaan. Nu staat een nieuwe atlas op stapel met kaarten van Huguenin. Dat zijn kaarten van de vier noordelijke provincies van Nederland uit ongeveer 1820 tot 1829. De kaarten van Overijssel zijn niet geheel provincie-dekkend, maar Borne, Hengelo, Enschede en Rijssen zijn als meest zuidelijk deel van het verkende gebied wel opgenomen in deze atlas. De kleurendruk van de kaarten brengt het grondgebruik en andere landschapsdetails in één oogopslag tot leven. Omdat de inschrijving op deze atlas op 21 oktober a.s. sluit kunnen wij helaas nu niet tijdig over deze atlas in Boom en Boerschop berichten.

Afb. 01: Overzicht van het gebied dat door de kaarten in de atlas wordt gedekt

De atlas krijgt een formaat van 33 x 23, cm en zal circa 300 bladzijden tellen waarvan 170 met afbeeldingen van kaarten. Er zullen op die 170 bladzijden 85 samengestelde kaartbladen worden ingevoegd die iets kleiner zijn dan de oorspronkelijke 1 : 40.000 kaarten die op een formaat van 40 x 40 cm zijn gemaakt. Het tekstgedeelte zal worden verzorgd door Herman Versfelt uit Gieten en de geograaf Meindert Schroor uit Leeuwarden. Belangstellenden kunnen tot 21 oktober 2005 intekenen voor€ 42,50 per atlas, excl. verzendkosten. Na die datum kost de atlas € 52,50. Bestellen via e-mail kan op h.versfelt@12move.nl of per post bij de Drentse Historische Vereniging, Postbus 243, 9400 Assen onder vermelding “Bestelling Huguenin-atlas”. De atlas zal dan midden november, met acceptgirokaart voor de betaling, aan U worden toegestuurd.

Afb. 02: De kaart van Borne zoals deze in kleur in de atlas zal zijn te vinden

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)