Boorn & Boerschop 2005-02: Inhoudsopgave

Bij de voorplaat: “De poort naar de Hemmelhorst” zoals men vroeger dit punt wel noemde. De weergegeven brug had de naam “Aa-brug”. Zo’n 10 jaar geleden, bij het verbreden van de beek, is dit alles opgeruimd. De groep populieren, pöppeln, werd bij deze gelegenheid gekapt. “Ze zijn rijp” aldus de opzichter van de gemeente…
Tot halverwege de jaren zestig was hier, links tussen de bomen, een kadaverput waarin de boeren uit de omgeving hun dode dieren konden deponeren. Als kinderen er wel eens in mochten kijken was het griezelen geblazen. Er lag dan wel een eens dode zeug in of dode biggetjes en ook wel eens een hond of een kat. De tekening is gemaakt door onze redactietekenaar J.B.F. Leuverink.

Afb. 01:

(Druk op de tekst om de web-versie van de publicatie te zien, druk op de PDF-versie voor de PDF uitvoering van de publicatie)

In Memoriam Andries Linthorst (PDF versie)
Abort, zei hij, hose herunter (PDF versie)
Reisje Mettingen en Osnabrück (PDF versie)
Boekennieuws (PDF versie)
Geeteling (gedicht) (PDF versie)
De fabel van “de ringen” (PDF versie)
Muurankers aan woningen en gebouwen (PDF versie)
Een Landkruis in Zenderen (PDF versie)
Brooksprokkels 6 (PDF versie)
Een fatale nacht in mei (PDF versie)
Zo was ‘t, zo is ‘t (PDF versie)
De kortste weg (PDF versie)
Monument22 (PDF versie)
Ooit gesloopt 20 en Had Borne een schippersgilde? (PDF versie)
Uit het aantekenboek van J.B. Schoemaker 10 (PDF versie)
Spanjaard had een bedrijfsschool (PDF versie)
De oale Schuppe (gedicht) (PDF versie)
Nieuwe topografische atlas met kaarten van Huguenin (PDF versie)

Herkomst illustraties

Ansichtkaart: 50;51
J.H. ten Cate, Wierden: 60(boven)
Collectie F.J. van Capelleveen, Borne: 37;39;40;41;42(onder);43;47;49;56;57;58;60(onder);62;63;69
Collectie R. van Goethem, Borne: 44;45;46
Collectie W. Hiethaar, Borne: 65;66;67;68
Domführer St. Petrus Dom Osnabrück: 4l(midden)
Familie-archiefLinthorst, Borne: 38
Folder Domschatzkammer, Osnabrück: 42(boven)
Folder Tüöttenmuseum, Mettingen: 40(onder)
J.B.F. Leuverink, Borne: 61;64
H. Noordhuis c.s, In Verdrukking, Verzet en Vrijheid: 53
Th. Rosbergen, Borne: 48
E. Schollen, Bornerbroek: 50(boven)
H.J. Versfelt, Gieten: 70

Afb. 02:

Periodiek Heemkundevereniging Bussemakerhuis Borne

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)