Boorn & Boerschop 2005-01: ZO WAS ‘T, ZO IS ‘T

Auteur: Redactie

Afb. 01:

De vroegere statige villa op de hoek van de Stationsstraat en de Parallelweg Wëtd in 1888 als woonhuis gebouwd voor Bernard Spanjaard. Later werd het wit gepleisterd en in de volksmond kende men het als de Witte Villa. Na jaren lang gebruik als woonhuis heeft het gebouw vele functies gehad, waaronder kantoor en zelfs die van peuterspeelzaal. Er zijn door enkele goedwillende burgers nog enkele pogingen ondernomen om de fraaie villa te behou­den maar helaas, de economie won het weer van de cultuur…, jammer.
In 1997 is de oude villa helaas gesloopt en in 1998 vervangen door een appartementencomplex van drie verdiepingen met een souterrain. Het bevat 12 luxe appartementen met een onderliggende parkeergarage. Dit nieuwe gebouw kreeg de naam Quadrant. De Quadrant werd gebouwd door Oude Wolbers-Droste bouwcombinatie.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)