Boorn & Boerschop 2005-01: VAN DE REDACTIE

Het eerste nummer van de 15de jaargang van BOORN en BOERSCHOP ligt thans voor U. Hoog tijd voor veranderingen. Zoals U ziet is het uiterlijk opmerkelijk aangepast. Ons blad heeft een nieuwe jas gekregen! Een kleurrijk jasje. Ook de opmaak van het interieur is onder handen genomen. Wij hopen, als bestuur en redactie, dat een en ander bij U in de smaak zal vallen… Laat daarover eens wat van U horen. Nieuwe lezers, of nog liever leden, zijn welkom want hoe groter de oplage hoe minder kosten per blad…

De vernieuwingen betreffen slechts de opmaak en, naar wij hopen en betrachten, zal het niveau van de artikelen minstens hetzelfde blijven. Aan verbeteren van dat niveau zou U zelf mee kunnen werken door, bij voorkeur regelmatig, nieuwe verhalen en verslagen van onderzoeken betreffende onze gemeente en ook van Bornerbroek (dat zoals U weet tot 2001 eveneens tot onze gemeente behoorde) in ons blad te publiceren. Ook verslagen van Uw vroegere belevenissen of die van anderen zijn welkom, evenals beschrijvingen van vroegere gebruiken in het Kerspel Borne!

Door er samen de schouders onder te zetten kan de vereniging U steeds weer een prettig leesbaar en interessant nummer van BOORN en BOERSCHOP aanbieden!! Doet U mee?

Redactie.

Afb. 01:

Vanaf heden zal dit bovenstaande voorbeeld het uiterlijk van Uw lijfblad vormen, maar dan wel in 4-kleutendruk en met telkens een andere afbeelding er op !!!

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)