Boorn & Boerschop 2005-01: TWENTECOLLECTIE OPENBARE BIBLIOTHEEK ENSCHEDE

Auteur: Redactie

De centrale bibliotheek in Enschede bezit een bijzondere en veelzijdige historische verzameling publicaties over Enschede en Twente die deels wordt uitgeleend. Naast het exemplaar voor deze “bewaarcollectie”, werden er van veel boeken ook een of meerdere exemplaren aangeschaft die wel worden uitgeleend. In totaal omvat deze Twentecollectie nu zo’n 12000 afzonderlijke titels, die deels ook kunnen worden geleend.

ENKELE VOORBEELDEN (er is veel meer!)

Kranten: Dagblad Tubantia op microfiche, vanaf 1872 tot heden (hierop staan alle regionale edities); Nieuwe Hengelosche Courant (1886-1945) en het Hengelo’s Dagblad (1946-1982), de Hengelose editie van Tubantia. Vanaf april 1945 tot september van dat jaar had Tubantia verschijningsverbod. Deze periode wordt opgevuld met microfiches van de Twentse Waarheid en het Hengelo’s Dagblad. Uit de bevrijdingsperiode is er bovendien een hoes met microfiches getiteld Dutch underground press.
Ook (deels) aanwezig de Enschedesche Courant, de Overijsselsche Courant en de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (een aantal jaargangen uit de 19de-eeuw).

Tijdschriften: Van Eigen Erf (1927-1941); De Mars (1953-1981); Twentse Post (1962-1971) en Twenteland en leu en sproake (1956-1961); de Moespot en Driemaandelijkse bladen.

Boeken: Cameraarsrekeningen van Deventer (1888); Jaarboekje van de provincie Overijssel (1832-), voortgezet als Almanak voor de provincie Overijssel; de uitgaven van de Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en geschiedenis (vanaf 1860); Textielhistorische bijdragen (vanaf 1959); Arbeidsenquête van 1890.
Verder o.a. genealogische naslagwerken als: Nederland’s Adelsboek; Nederland’s Patriciaat; Wapenboek van den Nederlandschen adel (1883; J.B. Rietstap) en het Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën (1885; A.A. Vorsterman van Oijen); tijdschrift De Nederlandsche Leeuw (vanaf 1906) en De Navorscher (1851-1960). De Navorscher is er ook op Cd-rom’s.

De bibliotheek: is gratis toegankelijk en ook de Twentecollectie is gratis te raadplegen. U kunt daarvoor terecht bij het Informatiebureau op de 1ste etage. Vanwege het bijzondere materiaal zal men u echter wel om een bibliotheekkaart of ander legitimatiebewijs vragen. U kunt dus niet zomaar vrij snuffelen in de collectie, maar men is graag bereid om te helpen en de werken die u wilt raadplegen uit het magazijn te halen. Het uitleenbare gedeelte is wel vrij toegankelijk. Wilt u daaruit boeken lenen, dan moet u natuurlijk wel lid zijn van de bibliotheek in Enschede. Zie voor verdere informatie www.obenschede.nl
Openingsuren: maandag-vrijdag 11.00-20.30 uur, zaterdag 11.00-16.00 uur.

Openbare Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15, 7511 GM Enschede Tel: 053 4 804 804; e-mailinfo@obenschede.nl, www.obenschede.nl

Redactie.

Afb. 01:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)