Boorn & Boerschop 2005-01: BROOKSPROKKELS 5

Auteur: A. Slot-Platenkamp

Afb. 01:

De kerk wordt te klein

De toename van het aantal kerkgangers leidde tot ruimteproblemen in de kerk. De pastoor vond dat elke kerkganger moest kunnen zitten en wilde daarom de kerk groter laten maken.
Men ging voortvarend te werk. Op 25 mei 1919, staat geschreven, wordt er een eerste collecte afgesproken om de vergroting van de kerk mogelijk te maken. Ook zal een architect worden gezocht. Omdat een collecte alleen niet voldoende middelen zou opleveren werd tevens besloten het terrein naast de boterfabriek (de Coöperatieve Stoom-Zuivelfabriek Concordia) gelegen aan de huidige Pastoor Ossestraat, van de hand te doen. De grond bracht uiteindelijk fl. 0,50 per vierkante meter op. Het totale bedrag kennen we echter niet omdat we de grootte van het terrein niet precies meer weten. Het was in elk geval een beduidend bedrag want, nadat toestemming was verkregen van het Bisdom Utrecht, gaat architect A.J. Kropholler uit Scheveningen samen met aannemer G. Ribberink uit Hengelo, nog datzelfde jaar met de uitbreiding van de kerk aan de slag.

Er is nog een oorkonde die gedateerd is op 13 oktober 1919 m.b.t. een eerste steenlegging met de volgende tekst:

Afb. 02:

Op 23 juni 1920 werd de vernieuwde en vergrote kerk geconsecreerd door Mgr. van de Wetering; zie de afbeelding van het diploma hieronder.

Afb. 03:

A. Slot-Platenkamp.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)