Boorn & Boerschop 2005-01: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01:

In de serie Verhalen uit vorige eeuwen rond de gemeente Borne, van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen, verschenen de delen 11, 12 en 13. De ondertitels zijn Groot en Klein Letterveld en Opkomst (11), Ondergang van de Havezate Groothuis in Hertme (12) en De Haar en Kolklanden (13). De inhoud van beide boekjes bevatten weer veel feiten, zoals bij deze auteur verwacht mag worden. Helaas zijn er hier en daar enige onjuistheden te constateren. Zo wordt op pag. 2 van deeltje 11 gemeld dat Willem Jansen aan TBC zou zijn overleden. Dit moet zijn: suikerziekte. Op pag. 3 wordt een verhuisjaartal 1947 genoemd dat 1974 moet zijn. Verder op pag. 5 vrouw Kapper Anmeujke, waar Dientje Kappert had moeten staan. Dan op pag. 7 past de kreet ABTB niet waar, in bedoelde tijd, slechts de naam Boerenbond van toepassing was.
Ook de familiebeschrijving roept vragen op over de juistheid van de genoemde personen waar het gaat over de familie Jansen. Hiervan zijn enige personen met elkaar verwisseld of in de verkeerde tijd geplaatst waardoor een onjuist beeld van de familie ontstaat. Het is hier niet de plaats om een volledige genealogie op te gaan zetten, maar na lezing door leden van deze familie van de gepresenteerde tekst werd deze als onaangenaam ervaren. Mogelijk kan in overleg achteraf nog wat worden verbeterd.
Voor alle deeltjes (ook de voorgaande) geldt dat het prettig zou zijn als in de tekst werd aangegeven welke bron is gebruikt en ook welke (bron) pagina of welk archiefnummer erbij betrokken is. De bijgevoegde kaarten vormen ook een probleem. Deze zijn dermate klein dat het een ware zoektocht is om de in de teksten genoemde nummers op de kaarten te vinden. Toch is met deze deeltjes weer een welkome bijdrage geleverd aan het vastleggen van geschiedenis uit vorige eeuwen. Ook deze boekjes zijn voor€ 3,25 in de boekhandel te koop.

Van dezelfde auteur verscheen het boekje Van Spieker tot Kerk Burgunde 1206. Hierin wordt in vogelvlucht de geschiedenis verhaald van Twente, uitgaande van de Karolingische tijd en wordt iets medegedeeld over de bezittingen van het klooster van Werden in onze streek. Uiteindelijk verengt het verhaal zich tot het dorp Borne en de waarschijnlijkheid van het ontstaan van een spieker op de plaats van de oude kerk. Een spieker die aanvankelijk als opslagplaats en later ook als wijkplaats bij aanvallen van buitenaf gebruikt kon worden. Hierop zou dan later de oude kerk, of een voorganger daarvan, zijn gebouwd. Verder wordt aangegeven dat de voorgebouwen van de Borg te Borne, die in de nabijheid hiervan gelegen zou hebben, mogelijk het stamhuis van de Ten Cate’s geweest zou kunnen zijn. Een en ander is nogal doorspekt met speculaties en nader onderzoek lijkt dan ook gewenst. Stijl en verhaal van dit boekje zijn weer zoals we van deze auteur gewend zijn, waarbij de literatuurlijst achterin het boekje nauwelijks enige raadpleegbare aanwijzingen oplevert. Het boekje is in de boekhandel en bij de auteur te koop voor € 3,85.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2005-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)