Boorn & Boerschop 2004-02: OVER “OALE BOORNSEN” 6

Auteur: R. van Goethem

Bruiloft in de Steern

Of Jannes Wegter, die verkering had met Gesina Hofstee, of Gradus Grimberg, de aanstaande van Dieka Wegter, of nog iemand anders heeft er de hand in gehad, dat Gezina Holtkamp­Korf in contact kwam met Hendrik Wegter. Hij was weliswaar ruim 31 jaar oud, dus 18 jaar jonger dan zij en wever van beroep net als zijn broer Jannes Wegter, maar een goede kandidaat. Het paar huwde op de 23ste mei 1833 in Borne.
Getuigen bij dit huwelijk waren buurman Schoemaker, 34 jaar, dokter, Bernardus Kreukeling (vroeger geschreven als: Krückling), 29 jaar, smid, Antonie van den Berg, 53 jaar, wever en bijna buurman wonend op nummer 157 en Gerrit Schotten, 30 jaar, spinner die woonde in een klein huisje naast de dokter.

Behalve de getuigen waren op het feest in de Steern natuurlijk ook aanwezig: Frederik Wegteren Bernedina Olde Breuil, de ouders van Hendrik en ook diens broers en zussen. Dat waren Bernard, Janna, Geertruida, Gerard, Jan, Dieka, Jannes en Bernadiene, deels met aanhang natuurlijk en ook diverse later in dit stuk nog te bespreken gasten.

Afb. 01: De Steern rond 1900

Broers en zussen van Hendrik

Broer Bernard Wegter was getrouwd met Joanna Maria Legtenberg op “de Schiphorst”, een boerderij in Saasveld. Of zij beiden aanwezig waren en of zij alle kinderen bij zich hadden is twijfelachtig. Van hun kinderen was Hendrika de oudste, 15 jaar, Johannes was 11, Geertrui 10 en Geziena 8 jaar oud. De drie kinderen die na Geziena waren geboren, waren allen overleden en baby Hermina was pas 11 dagen oud. Het is goed mogelijk dat Joanna, zo kort na deze bevalling, Bernard naar de bruiloft heeft laten gaan…

Zus Janna Wegter en Gradus Mulder, die in Zenderen getrouwd waren op de boerderij “den Belt”, hadden zeven kinderen. Ook hier zal niet ieder zijn meegegaan want Janna was 13 jaar, Johannus 11, Antonie 8, Geertrui 7, Bernard 6, Hendrik 2 jaar en de jongste slechts 7 maanden oud. Het meest waarschijnlijk lijkt dat slechts de 2 oudste kinderen naar de bruiloft mochten…

Zus Geertruida Wegter 48 jaar oud was pas vier weken geleden gehuwd met weduwnaar Henricus Schabbink. Op 16 februari daarvoor, dus slechts drie maanden geleden, was diens vrouw in het kraambed overleden en bleef hij achter met vier jonge kinderen. Daarvan was de oudste 11 jaar. De baby was wel blijven leven en dus pas drie maanden oud en bovendien was het bruidspaar natuurlijk nog in de wittebroodsweken. Ook hier zullen niet allen ter bruiloft zijn gegaan. Het paar woonde op de Koppelsbrink in het zijstraatje naast “de Bontekoe”. Dat straatje viel onder Zenderen en het huis stond als No. 16 ingeschreven.

Broer Gerard Wegter was er ook. Hij was gehuwd met Anna Maria Roetgerink, de enige dochter van “de Potte”, een bierderij aan de weg naar Hengelo, dichtbij “de Wegter”. Zij hadden samen twee kinderen n.l. Elisabeth van 5 en Bernard van 2 jaar en zijn vrouw Anne was 5 maanden in verwachting van hun derde kind. Gerard zal dus wel alleen naar de bruiloft zijn gegaan.

Broer Jan Wegter, de opvolger op de boerderij “de Wegter”, en zijn vrouw Johanna Maria Stoeiers hadden twee kinderen n.l. Jan van 5 en Bernard van 2 jaar.

Zus Dieka Wegter, was bijna 6 maanden getrouwd met Gradus Grimberg. Zij hadden pas hun huisje ingericht, op 200 meter van de Steern gelegen, net naast “de Halve Maan”, dat is nummer 164 op de kaart. Zij zullen er beiden wel zijn geweest.

Broer Jannes Wegter was pas 24 jaar geworden en met zijn aanstaande Gesina Hofstee op de bruiloft aanwezig. Hij hoefde haar na het feest niet ver weg te brengen. Zij was n.l. dochter van Willemina Kusters en de overleden wieldraaier Frans Hofstee en woonde net voorbij de oude N.H. Kerk op nummer 83.

De 21-jarige zus Bernadine Wegter de jongste zus van Hendrik, was dienstmeisje bij Frederik van der Aa. Ook zij hoefde maar een klein eindje te lopen na het feest, naar de Juurenstraat (thans Brinkstraat) waar Frederik van der Aa woonde op nummer 6 aan het binnenweggetje naar de Meijershof.

Afb. 02: Zo kon het toegaan op een dorpsbruiloft

Familie van de bruid was er weinig. Haar ouders waren reeds overleden en ze had slechts twee zussen. Deze waren er overigens allebei.

Zus Cornelia Korf en haar Duitse man Hendrik Hesselman, kleermaker. Samen hadden ze zes kinderen: Berendina was 12 jaar, Geertruida 10, Bernard 8, Frits 6, Jan 4 en Catharina Elisabeth was nog geen 3 jaar oud. Het gezin woonde in de Kerkstraat (thans Oude Kerkstraat) op nummer 149.

De jongste zus van Gezina was Maria Korf Zij was ongehuwd en een week eerder juist 44 jaar oud geworden. Antonie van den Berg, die dezelfde morgen getuige was geweest bij de huwelijkssluiting, polste haar tijdens een dansje voor een huwelijk met een weduwnaar. Antonie’s zus Euphemia was vorig jaar op 9 augustus overleden en zijn zwager Bernard Morselt, de aannemer-timmerman, was met zes jonge kinderen achtergebleven. Daarvan was de oudste, Herman, 16 jaar, Maria 13, Frans 11, Geziena 9, Geertruid 7 en Antoon, de jongste, 4 jaar. De familie stond Bernard zoveel mogelijk terzijde maar toch was het moeilijk voor hem het gezin draaiende te houden.

Bernard Morselt was een goede partij, hij woonde in huis nummer 170, naast het pad naar het kerkhof achter de Waterstaatskerk aan de Koppelsbrink. Antonie zei tegen Maria Korf: “Maria, denk er maar eens over na, ik spreek je nog wel eens na de kerk”.

Gezina, de kersverse bruid, zag buurvrouw Geertrui Krückling-Scherenbeek weer stralen. Geertrui was n.l. net twee jaar geleden getrouwd met haar eerste knecht Bernard Krückling. Hendrik Wegter, de jonge bruidegom, die normaal de rust zelve was, was opgewonden en druk. Zijn nieuwe kostuum, gemaakt door zijn zwager Hesselman, stond hem heel goed. Hij leek veel op zijn broers. Dat waren allemaal frisse, stoere en knappe kerels. De bruid was blij met hem; zo lief en zachtaardig als hij was. Bernard, de buurman, stond achter de tap pilsjes te tappen alsof het zijn beroep was. Haar Hendrik stond er bij om de kunst afte kijken. Gezina was blij met zo’n buurman. Smid Bernard en haar zwager Hendrik Hesselman waren inmiddels goede vrienden en als zij beiden plat Duits spraken, kon je hen heel goed volgen. Dat week niet zo erg veel af van hun eigen Twents. Bovendien waren er veel meer Duitsers in het dorp dus waren ze er al een beetje aan gewend. Alleen in de kern van het dorp waren er al 34 op in totaal 228 gezinnen. Allemaal goed opgeleide vaklui. En haar nieuwe schoonvader, Frederik Wegter, kon ook goed met de Duitsers praten…

Van bruiloft komt bruiloft

Inderdaad sprak Antonie van den Berg later een keer met Maria Korf. Hij had ook al met zijn zwager Bernard Morselt over haar gesproken. Bernard had er geen gras over laten groeien. Hij was al in de Steern geweest om met Gezina over haar zus te praten. Ze zou Maria wel eens polsen…
Maar Maria liet zich niet al te gauw lijmen. Het duurde nog tot 1 juli 1836 voordat er weer een bruiloft was in “de Steern”. Na vier zware jaren van behelpen vond Bernard daarmee n.l. een moeder voor zijn kinderen en een bruid voor zichzelf. Hij was nu 48 jaar oud en zijn oudste zoon Herman, vernoemd naar opa, was al 19. Maria de oudste dochter en vernoemd naar oma van den Berg, was al 16 jaar. De andere kinderen waren toen respectievelijk 12, 10 en 7 jaar oud. Niet alleen Bernard was gelukkig met zijn keuze. Ook Maria was overtuigd van haar besluit en op deze dag de stralende bruid.

‘s Morgens op het gemeentehuis waren de getuigen geweest: Antonie van den Berg, wever en zwager van Bernard, toen 56 jaar, Hendrik Wegter, zwager van Marie, kastelein en ook wever, 35 jaar oud, Herman van den Berg, neef van Bernard en wieldraaier, 26 jaar oud en Antonie Overbeek, schoenmaker en 27 jaar.
Op 1 juli 1836 was er dus opnieuw een huwelijksfeest in “de Steern”.

R. van Goethem.

N.B.: In het vorige nummer werd op pag. 9 vermeld dat “tante Katrien (Hemmelder)” in 1890 is overleden. Hier had echter 1830 moeten staan.

Afb. 03:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2004-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)