Boorn & Boerschop 2004-02: OOIT GESLOOPT 18

Auteur: J.B.F. Leuverink

Afb. 01:

Op de voorplaat van deze BOORN en BOERSCHOP zien we de laatste molen van Borne. Het is de korenmolen “De Hoop” van de fam. Velthof. Recentelijk is ook het laatste deel dat van deze molen nog restte gesloopt (zie pag. 49 van dit blad) en zijn de stenen ervan deels verwerkt in het herbouwde pand Tinselboer-Jansen (thans fam. Oosterik) aan de Marktstraat in Borne.
Ook de prent die we deze keer weergeven heeft alles van doen met graan: de graanschuur, een z.g. “spieker” op Erve Kleiboer-Dubbelink, thans Voogsgeerd aan de Oude Bieffel No. 15. Het pand, opgetrokken rondom een gebint van 4 staande eiken balken van ruim 8 meter hoog, was aan de voorkant voorzien van drie laadluiken en er kon ruim drie bunder (ha) graan, meestal rogge, in worden opgeslagen. Door functieverlies was de spieker min of meer in verval geraakt. De fam. Voogsgeerd heeft nog gepoogd om bij de Gemeente Borne medewerking te krijgen om tot restauratie te komen, maar helaas Rond 1990 was het over en uit en werd de zeldzaam mooie korenspieker gesloopt.
Tot slot toch nog een goed bericht: de gemeente Borne heeft haar monumentencommissie nu naar het buitengebied gestuurd omdat er in Borne zelf nog maar weinig voor hen te doen lijkt te zijn. Hopelijk blijven er daar, door hun toedoen, nog wat oude pandjes voor de slopershamer gespaard. Wie weet…

J.B.F. Leuverink.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2004-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)