Boorn & Boerschop 2004-02: MONUMENT 20

Auteur: Redactie

De boerderij de Hondeborg in Zenderen zoals deze er tegenwoordig uitziet. Het gebouw is in of kort na 1841 neergezet op de heuvel waar vermoedelijk eens een woontoren stond van een verdedigbare aanleg.
Ten behoeve van de bouw van de boerderij is de heuvel destijds deels afge­graven om het te bebouwen oppervlak van het eiland in de gracht waarop een toren gestaan kan hebben, te vergroten. Daarbij zijn helaas tevens de sporen gewist van eventuele fundamenten van die toren, waardoor het verleden van deze burchtheuvel waarschijnlijk nooit meer met zekerheid is vast te stellen.

Afb. 01:

Thans wordt er dus geboerd op een voor Borne historisch belangrijke plek. Een plek die alle sporen in zich heeft van een sterkte en waarover een oorkonde bestaat van 26 oktober van het jaar 1333 waarin is aangegeven dat de gebroeders Van Zebelingen het huis met voorburcht, samen met enige boerderijen, hebben opdragen aan de toenmalige bisschop van Utrecht om het daarna weer in leen terug te krijgen. Een “Huis Ther Hondsborch met voorburcht” wijst op een sterkte van niet geringe belangrijkheid. Helaas is tot nu toe niets teruggevonden van de toenmalige opstallen en is er, om bovengenoemde reden, ook weinig hoop op dat dit ooit nog zal gebeuren. Wel mag gehoopt worden dat er in de toekomst nog eens archivalia boven water zullen komen die ons meer inzicht in de situatie ter plekke, van lang vervlogen tijden, zullen geven. Tot zolang blijft het koffiedik kijken…

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2004-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)