Boorn & Boerschop 2004-02, “DE HOOP” IS VERVLOGEN…

Auteur: Redactie

Hoewel de redactie tijdens het gereedmaken van de kaft van BOORN en BOERSCHOP voor dit jaar nog de hoop had dat er m.b.t. de molen “De Hoop” van Velthof nog kansen waren tot restauratie, blijkt nu dat de molenrest intussen is verdwenen!

Afb. 01:

Er is n.l. op deze molenplaats een nieuw winkelcomplex gebouwd voor het verhandelen van veevoeders en aanverwante zaken. We gunnen de firma Velthof zeker de nieuwe behuizing waardoor zij hun zaken beter en efficiënter kunnen bestieren. Toch is het zeer jammer dat hun voorstel van al langer geleden aan de gemeente, om tot uitruil te komen van deze plek met een andere geschikte
vestigingsplaats, niet is gehonoreerd. Immers, er was dan zeker een mogelijkheid ontstaan de molenromp te behouden en mettertijd eventueel te restaureren. Helaas is die kans nu verkeken en daarmee eindigt de geschiedenis van de historisch belangrijke en laatste Bornse molen. De Hoop is vervlogen! Een gemiste kans voor Borne dat in het verleden toch al te vaak niet ingreep als een van haar waardevolle opstallen dreigde te verdwijnen…
Een kleine pleister op de wonde is dat de stenen van de molen voor een groot deel in het dorp zijn hergebruikt. Gelukkig maar! Ze zijn ingezet om het gerestaureerde/herbouwde huis van “Tinselboer”, op de hoek van de Marktstraat en de Oude Kerkstraat, van de juiste stenen te voorzien. We zijn benieuwd of we in de toekomst, op een donkere mistige herfstavond, de schim van de oude molenaar om dit huis zullen zien rondwaren…

Redactie.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2004-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)