Boorn & Boerschop 2004-01: OOIT GESLOOPT 18

Auteur: J.B.F. Leuverink

Afb. 01:

Hierboven een tekening, naar een foto van wijlen Willem Leushuis postbode te Borne, van “De Roskam”, het laatste lösse hoes in de gemeente Borne. Het werd bewoond door de familie Boomkamp tot de sloop ervan ongeveer in het jaar 1950. “Roskaamps Jaan” was indertijd behalve boer, ook huisslachter. Voor jl. 1,25 (dat zou nu € 0,57 zijn!) werd ‘s morgens een varken geslacht en ‘s avonds “afgesneden”. Dat was bepaald geen vetpot!
Hoe het bewonen van een lös hoes was, zullen we later laten vertellen door niemand minder dan de Hellendoorns dichteres Johanna van Buren die de familie Boomkomp bezocht in februari 1930. Het gedicht “Het Zachte Winter” dat ze naar aanleiding van dat bezoek maakte, werd toen door haar aan de familie Boomkamp toegestuurd. De tekst moet helaas door plaatsgebrek nu, worden opgenomen in het volgende nummer van BOORN en BOERSCHOP. Met dank aan Mw. L. Schabbink-Boomkamp voor het verstrekken van de gegevens onder het genot van een lekker bakje koffie! Het hondje op de voorgrond op de tekening is “Oons Nellie”.

J.B.F. Leuverink.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2004-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)