Boorn & Boerschop 2004-01: HET GESLACHT “VON DEM BORNE”

Auteur: Redactie

De naam Borne blijkt op meer plaatsen in de wereld dan alleen in Overijssel voor te komen. Zo bestaat er een geslacht “Von dem Borne” dat uit Duitsland stamt en behoort tot de oorspronkelijke adel van de Mark Brandenburg. En hoewel dit, behalve de naam, niets met onze gemeente van doen heeft, lijkt het toch leuk iets meer over dit geslacht te melden.

Zo blijkt dat de eerste vermelding uit 1265 stamt wanneer ene Theodoricus de Burnem wordt genoemd. De eigenlijke bekende stamreeks is echter pas na te speuren vanaf Klaus von dem Borne die vóór 1484 moet zijn overleden. Er wordt dan in de reeks een serie Von dem Borne’s genoemd die allen in Duitsland verbleven. In de generatie die in de stamreeks met XII wordt aangeduid komen we dan Jhr. Emst Wilhelm Kreuzwendedich von dem Borne tegen die is geboren in 1868. Hij is arts en trouwt in 1903 in Soerabaja, Ned. Indië, met Cornelia Maria Charlotte Royen. Hier komen we in Nederlandse sferen!

Afb. 01:

De familie draagt een wapen met de volgende omschrijving:

In azuur een zilveren schuin rechts geplaatste balk beladen met 3 vijfbladige rozen van keel. Gekroonde helm met een vlucht van sabel. Dekkleden in zilver en sabel.

Het echtpaar kreeg drie kinderen n.l. twee zonen, Emst en Gustav en een dochter Sophie. De vader Emst Wilhelm von dem Borne werd reeds bij Kon. Besluit d.d. 3 mei 1877, No. 30, ingelijfd in de Nederlandse Adel. Dit diploma verviel later echter. Het blijkt dat zijn oudste zoon Emst opnieuw en nu bij Kon. Besluit d.d. 12 feb. 1913, No. 108, in de Nederlandse Adel werd ingelijfd. Zo is de naam van deze Jonkheren en Jonkvrouwen, hoewel de dragers ervan kort na 1900 in Ned. Indië verbleven, toch met Nederland verbonden.

Bron: Nederlands Adelsboek 1919, p. 250-252.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2004-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)