Boorn & Boerschop 2004-01: BENTHEIMERSTEEN AFKOMSTIG VAN WELEVELD

Auteur: G.A.B. Nijhuis

Op het erf Staman te Wierden worden door toedoen van de houtvester Lamberts, wonend bij het Stift in Weerselo, 120 voet lengte aan Bentheimersteen gebracht die als funderingsstenen gebruikt zullen worden. Deze Bentheimer steen is afkomstig van het kort daarvoor afgebroken Huis Weleveld te Zenderen. De betreffende rekening is gedateerd 17.7.1803 waarbij een prijs van 6 stuivers per voet lengte wordt berekend.
Staman heeft fl. 36,00 betaald. Vreemd is dat hij bij een volgende even grote levering slechts 4 stuivers per voet betaalt.

Afb. 01: Rijssenseweg 67 te Wierden

Het erf Staman was horig onder de Hof te Goor en werd in 1803 bewoond door Albert Staman. In 1999 werd het erf bewoond door de familie Kamphuis met als adres Rijssenseweg nummer 67. Volgens mededelingen van deze bewoners is de boerderij in 1865 afgebrand. Bij de herbouw zijn toen de Bentheimer stenen onder de grond gewerkt en als fundering gebruikt. Het metselwerk is er op gezet waarbij, in tegenstelling wat normaal gebruikelijk was, de Bentheimer stenen bij dit erf geheel onder de grond terecht kwamen.

Afb. 02:

De getranscribeerde tekst luidt:
Dat de provinciale meijer Staman te Wierden, van de ondergeteekendeq(ualite) q(ua) van de afbraak van den Huize Welevelt gekogt heeft 120 voet lengte grond steen om onder zijn huis te zetten. De voet tegens ses stuiver schrijve 6 stuiver, en deselve betaalt heeft met 36 gulden. Betuige met dese onderteekeninge Weerselo den 17 julij 1803
J.E. Lamberts

120 voet à 4 st fl. 24,00.

Onderzoek i.v.m. Weleveld lijkt gewenst omdat de boerderij mogelijk verkocht is/wordt en afgebroken zou kunnen worden. Na afbraak zijn er misschien nadere feiten m.b.t. de Bentheimer stenen te vinden.

Bron: RAO Zwolle, Borne/Weleveld 3.1/63-24.

G.A.B. Nijhuis.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2004-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)