Boorn & Boerschop 2003-02: GERED DOOR DE DWERGVLEERMUIS! en ‘n POOMPENBLAD

Auteur: Redactie, Johan Kwast (‘n Poompenblad)

ln het vorige nummer van dit blad (B. en B. jrg. 13, No. 1, pag. 9-11) hebben wij iets laten zien van prachtige boerderijen en de historische omgeving in Bornerbroek die door de aanleg
van een Regionaal Bedrijventerrein (RBT) bedreigd zouden worden.
Gelukkig heeft de Raad van State onlangs de aanleg van een RBT in dit gebied afgewezen.
Reeds jaren lang voerde de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek een juridische strijd tegen de Overheid om te voorkomen dat er een grootschalig bedrijventerrein op haar gebied ontwikkeld zou worden. Andere belanghebbenden hebben ook getracht dit RBT tegen te houden, maar helaas steeds tevergeefs. Gelukkig had onze vereniging, die reeds ruim 40 jaar het behoud van cultuur en leefomgeving als een van haar doelen z1et, ook beroep aangetekend tegen het geplande RBT.

Afb. 01:

Nadat de meeste protesten – naar het schijnt vaak wegens de vermeende belangen der indieners – werden afgewezen, bleek dat de Heemkundevereniging gelukkig – als niet direct belanghebbende – haar beroep toegewezen heeft gekregen. Ons protest was n.l. gericht op de grote cultuurhistorische waarden die dit gebied in zich heeft, naast de bescherming van flora en fauna ter plekke. Gebleken is dat juist dit laatste de doorslag heeft gegeven. De aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis in dit gebied blijkt cruciaal. Het beestje behoort tot de beschermde diersoorten en wat nog belangrijker is, hij valt daarmee n.l. onder de Europese Habitatrichtlijn. Hiermee is ook de leefomgeving beschermd. Dat wil dus zeggen dat zowel de vleermuis als de leefomgeving beschermd zijn en dat deze situatie niet verstoord mag worden. De aanleg van een grootschalig bedrijventerrein bij Bornerbroek wordt derhalve geblokkeerd op grond van Europese regelgeving. Het huidige plan heeft, in tegenstelling tot dat wat enkele bestuurders nog steeds lijken te menen, weinig kans van slagen meer. Alle pogingen om dit plan toch door te zetten zijn gedoemd te mislukken. Hulde aan de indieners van dit protest en aan allen die heiraan belangeloos hebben meegewerkt, meer speciaal ook Mr. J.J.A. Ceelen van Bureau Rechtshulp, afdeling Milieu te Deventer

Redactie.

‘n POOMPENBLAD

As ik “n fris-oetzeend poompenblad zol wean, dan zo-k miej veulen as nen vis in ‘t water. Eigen met et water en driewen op miene grote greune blaa. Um miej hen kieken en ne bleuiende bekoring vuur ‘t ooge wean. ‘k Zol op ennigen ofstaand twee reeën zeen dreenken en nen jongen snook zeen stoan, kloar um op ziene prooi of te scheeten. Op miej nen glazenmaker veulen, den zich oetröst van ‘t vleegen en ne zwaane met jongen, röstig oawer ‘t water zeen glien.
‘t Vrearig tafereel zo teagen ‘n tweeduuster. Joa, met mienen stearken wottlstok, deep in de groond, nöm ik duudelijk ne vaste stea in ‘n waterplas in. Meer jammer genog, van dit al meark ik niks.’
‘k Bin gin poompenblad, ‘k kan nich driewen. ‘k Bange miej vuur deep water en zol verzoepen. ‘k kan nich zwemmen…

Johan Kwast.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)