Boorn & Boerschop 2003-02: BROOKSPROKKELS 2

Auteur: A. Slot-Platenkamp

Afb. 01:

Boterfabriek

Zoals op veel plaatsen in ons land werd in Bornerbroek een boterfabriek opgericht. De initiatiefuemer was de eertijds alom bekende en beminde pastoor Osse. De fabriek opende haar poorten 3 mei 1917 en ging de naam dragen “Coöperatieve Stoom-Zuivelfabriek Concordia” In het bestuur zaten mensen met voor Bornerbroek bekende namen zoals Tijink, Mentink, Semmekrot en Stamsnijder, terwijl in de raad van commissarissen Brummelhuis, Reimers, Wilmink, Slot, Vetketel, Arkink en Platenkamp zitting hadden

Afb. 02:

Aanvankelijk deed de fabriek de altijd in het dorp gehanteerde naam “Boterfabriek” eer aan. Andere producten waren er toen namelijk nog niet. Alle bruikbare tussenproducten werden aan de boeren retour geleverd. Later werd het sortiment uitgebreid met dagmelk, karnemelk en zelfs enkele jaren met kaas. Dit alles heeft vele jaren een goede invloed op het dorp mogen hebben, maar zoals overal elders in het land moesten op een bepaald moment kosten worden teruggedrongen. Dit leidde ertoe dat de boterfabriek gesloten moest worden waardoor op 1 januari 1966 een einde kwam aan de zuivelproductie in Bornerbroek.
Het gebouw van de zuivelfabriek viel in 1985 onder de slopershamer. Op die plek is thans makelaarskantoor H. Platenkamp gevestigd met daarachter enkele woningen die gesitueerd zijn rond een pleintje met de toepasselijke naam Zuivelhof.

A. Slot-Platenkamp.

Afb. 03:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)