Boorn & Boerschop 2003-02: BORNE IN DE JAREN TWINTIG 9

Auteur: Chroniqueur

We gaan verder via de Aanslagsweg naar De Bleek. De oude “V.V.”-gids beschrijft dit als volgt:

De Hengelosche straat (thans Grotestraat) overstekende voert ons de Aanslagsweg naar de z.g. Bolkshoek, ook wel de Bleek genaamd. Daar, naast de Christelijke school voor Lager Onderwijs, bevindt zich de bontweverij van de firma Hulshoff Pol, terwijl men aan de andere zijde aantreft de voormalige elektrische centrale, der Bornsche ElectriciteitsMaatschappij, thans houtdraaierij van J. ter Marsch. Deze centrale was een der eerste elektrische lichtfabrieken in Nederland De B.E.M betrekt thans de elektrische stroom van het Twentsche Centraalstation voor elektrische stroomlevering te Hengelo en voor Zenderen van de IJssel­Centrale te Zwolle.

Afb. 01: De oude bleekschool die in 1988 het veld moest ruimen voor een woonflat …

De Bleek is onherkenbaar veranderd. Vrijwel niets herinnert meer aan de toestand van weleer. Aan de kant die naar de Aanslagsweg gaat zijn nog enkele panden met een wat ouder uiterlijk. Denk hierbij b.v. aan de drankenwinkel van Van Wezel en het in vervlogen jaren daarnaast gelegen kruideniers bedrijf. In het linker pand wordt nog steeds sterke drank verkocht. In de vroegere kruidenierswinkel is nu een eetcafé genaamd “De Eetkamer” gevestigd.

Afb. 02: Het oude pand van Van Wezel

De Christelijke school, in de volksmond de Bleekschool genoemd, is in 1988 afgebroken. Op die plaats is een luxe appartementenflat gebouwd die de westkant van het plein volledig beheerst. De oude huisjes aan de noordzijde werden daarna afgebroken en vervangen door, overigens aardige, nieuwbouw. De oostzijde is voor een groot deel kaalgeschoren, waardoor het grote parkeerterrein “De Bolkshoek” bij Albert Heijn kon ontstaan. De gespaard gebleven panden zijn zodanig aan de moderne winkeleisen aangepast dat de sfeer van vroeger geheel verdwenen is.
Ook de bontweverij en de elektrische centrale van Hofstede Crull zijn niet meer. Deze laatste stond aan de Oude Deldensestraat, ongeveer op de plaats waar later tandarts Ticheler zijn praktijk had (naast de goedereningang van de winkel van Leijdekkers). Het gebouw heeft er nog lang gestaan nadat Hofstede Crull zijn activiteiten reeds naar Hengelo had verlegd. Nadat, voor de oorlog, de schoorsteen bouwvallig was ge­ worden is deze in 1936 afgebroken. Het gebouw werd in wereldoorlog II bij een bombar­dement geheel verwoest, waar­ door er later op deze plek huizen
gebouwd konden worden.

Afb. 03: De oude Elektriciteitscentrale

Een volgende keer nemen we u mee naar de andere kant van de spoorlijn.

Chroniqueur.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)