Boorn & Boerschop 2003-01: ZO WAS ‘T, ZO IS “T

Auteur: Redactie

Afb. 01:

De Stationsstraat, zoals deze er nog in de jaren vijftig uitzag. Het was toen nog een duidelijke fabrieksstraat waar de gebouwen van de textielfabrieken van Spanjaard een dominante positie hadden. Links de oude kantoren van de firma met daarnaast de in 1987 afgebroken spinnerij. Het dorp Borne had toen nog een duidelijk industrieel karakter en Spanjaard was de grootste werkgever. Na de teloorgang van de textielindustrie in Twente werden ook de gebouwen van deze eens zo machtige firma opgeruimd. Het gehele voormalige fabrieksterrein is intussen omgetoverd in een fraaie woonwijk waar het goed toeven is. Daarbij is ook het groen niet vergeten zoals duidelijk uit de onderste foto blijkt! Er is meer ruimte gekomen en het dorp heeft meer een woonfunctie gekregen. Of eenieder daar gelukkig mee is… ? In elk geval komen er nog steeds verhalen boven tafel waaruit blijkt dat het werken in de fabriek ook niet altijd zo’n pretje was, dus trek zelf Uw conclusie…

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)