Boorn & Boerschop 2003-01: UIT HET DAGBOEK VAN L.M. VAN CLEEFF

Auteur: M.G.E. van Harten-Fransen

Onder deze titel is in ons jubileumboekje “Veertig jaar later” een artikel verschenen. Helaas konden niet alle gegevens over bedoelde familie een plaats in het boekje krijgen. Daarom nu ter aanvulling de nog beschikbare “stamboom” waarin gepoogd is de structuur van de familie wat te verduidelijken.

Afb. 01:

De naam Louisa Maria is te vinden in de naar links gaande grote zijtak in het midden van de boom. Ze was een dochter van Laurens van Cleeff en Johanna Jacobina Doyer. Louisa werd geboren op 31 augustus 1920 te Borne en was schrijfster van bedoeld dagboek.

M.G.E. van Harten-Fransen.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)