Boorn & Boerschop 2003-01: Inhoudsopgave

BOORN en BOERSCHOP

Uitgave van de
Heemkundevereniging Bussemakerhuis.
Jaargang 1, No. 1, Maart 2003.
Verschijnt 2 maal per jaar

Afb. 01:

(Druk op de tekst om de web-versie van de publicatie te zien, druk op de PDF-versie voor de PDF uitvoering van de publicatie)

Feestelijkheden rond veertig jaar heemkunde (PDF versie)
Monument 17 (PDF versie)
De Hottingerkaart van Borne (± 1786) (PDF versie)
Fietstocht omgeving Bornerbroek (PDF versie)
‘n Drieloek van smoos aleer (PDF versie)
Brooksprokkels 1 en Het weer in Borne (PDF versie)
De wapenschilden van de Weleveld-eigenaren (PDF versie)
Onze oude Stefanuskerk nader bekeken 14 (PDF versie)
Over “oale Boornsen 3” (PDF versie)
Ooit gesloopt 16 (PDF versie)
Uit het dagboek van L.M. van Cleeff (PDF versie)
Boekennieuws (PDF versie)
Borne in de jaren twintig 8 (PDF versie)
Uit de familiekroniek Woolderink 9 (PDF versie)
Zo was’t, zo is’t (PDF versie)
Uit het aantekenboek van J.B. Schoemaker 6 (PDF versie)
Rondweg tegen !!! (PDF versie)

Herkomst illustraties

Ansichtkaart: 28(boven)
Collectie F.J. van Capelleveen, Borne: 4;9;10;15;16;17;19;20(boven);25;26;28(onder);30;31
Collectie J.B.F. Leuverink, Borne: 20(onder)
Harten-Fransen, Mw. M.G.E. van, Borne: 23
Katholieke Encyclopedie 1936, dl. 15, p
Leuverink, J.B.F., Borne: 2(boven);l8;22;29
Redactie: 2(onder);ll;24
E. Schollen; Bornerbroek: 13
H.J. Versfelt, Assen: 5;6;7

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)