Boorn & Boerschop 2003-01: FIETSTOCHT OMGEVING BORNERBROEK

Auteur: Redactie

Onder leiding van onze voorzitter, Henk Woolderink, en begunstigd door goed fietsweer, is op 1 september j.1. een fietstocht georganiseerd, voor leden en belangstellenden, naar de omgeving van Bornerbroek. Met ruim 30 personen gingen we op koers naar het gebied dat door een aan te leggen industrieterrein wordt bedreigd. De noordkant van het landelijke Bornerbroek dus.

Als eerste reisdoel bereikten we het Landgoed ‘t Wolbert, waarvan de gebouwen zijn gelegen aan de Wolbes Landen No. 9.

Afb. 01:

Het landgoed is een boerenbedrijf dat reeds in 1300 wordt genoemd en in de jaren negentig van de vorige eeuw de status van Landgoed verkreeg. Een oudhoevige boerderij dus en het behouden meer dan waard! De huidige boerderij is een gebouw dat in 1915 werd verbouwd en in 1938 aan de achterzijde vergroot. Het is een van de weinige boerderijen in dit gebied waar men heeft gepoogd het oude aanzien van het land met hakhoutwallen en opgaand geboomte te behouden. Men heeft dit moois nooit ten offer willen laten vallen aan de moderne manier van boeren zoals op veel andere bedrijven wel het geval is. Hetgeen niet wil zeggen dat men niet met de tijd zou zijn meegegaan! De boerderij blijkt prima onderhouden.

Afb. 02: Wolbert

De tocht ging verder naar het nabij gelegen Dreierink. Op deze boerderij uit het begin van de vorige eeuw werden we getrakteerd op koffie. Heerlijk die gastvrijheid waarbij ook vrije toegang tot bijna de gehele boerderij werd gegeven… Ook hier een prachtig onderhouden oude boerderij uit het begin van de vorige eeuw mooi in de verf en prachtig gelegen. Het is de oudste boerderij van deze naam (reeds in 1475 genoemd) en de boerderij heeft enkele afsplit­singen meegemaakt in vroeger jaren. Hier wordt ook met angst en beven gekeken naar het komende onheil van industrie in dit gebied. “Moeten we wel of niet weg” is steeds de vraag en dat voor mensen die er praktisch hun leven lang gewoond hebben…

Afb. 03: Dreierink

De laatste boerderij waar we op het erf kwamen was Klein Dreierink. Hier is de oude boerderij niet meer bewoond, doch wel in gebruik als bedrijfsruimte. Een nieuw woonhuis er vlak naast geeft meer woongenot. In het oude huis is echter het woongedeelte zoveel mogelijk gehandhaafd en voor bepaalde doelen in gebruik gebleven. In de knusse oude huiskamer lijkt daardoor weinig veranderd. Toch is er reden tot zorg, want naast de naderende industrie is het verminderde gebruik van deze fraaie oude woonstede mogelijk oorzaak van minder onderhoud en we kunnen alleen maar hopen dat dit mee zal vallen.

Afb. 04: Klein Dreierink

Vanaf Klein Dreierink zijn we richting kanaal gefietst en langs het kanaal in zuidelijke richting tot bij boerderij Brosum waar, door de trouwlustige jonge boer, zelfs nog nieuwbouw wordt gepleegd. Of dit huis er lang zal staan valt te betwijfelen gezien de onheilspellende berichten over de waarschijnlijk op handen zijnde industriële uitbreidingen in dit gebied. We kunnen er slechts het beste van hopen. Onze vereniging heeft in elk geval een Kroonberoep ingediend tegen de plannen. De tijd zal moeten leren hoe dit alles af zal lopen…
Na het meest zuidelijke punt van dit bedreigde gebied werd de tocht ontbonden en ging ieder zijns weegs, voldaan over het gebodene, maar bevreesd voor de snode plannen van de overheid waardoor dit alles in de toekomst kan verdwijnen …

Redactie.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)