Boorn & Boerschop 2003-01: FEESTELIJKHEDEN ROND VEERTIG JAAR HEEMKUNDE

Auteur: H. Temmink

Boekaanbieding

Verslag van de feestelijkheden bij de uitreiking van het eerste exemplaar van het boekje “Veertig jaar later” ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Heemkundevereniging Bussemakershuis te Borne.

De bijeenkomst werd gehouden in de middag van vrijdag 11 oktober j.l. in het Bussemaker­ huis te Borne. In verband met de beperkte ruimte was de bijeenkomst alleen voor genodigden zoals: Bestuur, de ereleden Mw. Van Harten-Fransen en Hr. Velner Sr., de redactie van Boom en Boerschop als samenstellers van het boek, de auteurs, sponsoren, de pers en een delegatie van het gemeentebestuur. Deze bijeenkomst werd ons overigens door het gemeentebestuur aangeboden.

Tijdens het informele gedeelte vooraf was er voor ieder de gelegenheid om bekenden en onbekenden te ontmoeten. Hierna werd het welkomstwoord uitgesproken door de Heer J. Hassels Mönning, lid van de jubileumcommissie. Als lid en motor van de redactie sprak de Heer F. van Capelleveen een woord van dank aan de auteurs, mederedactieleden en sponsoren, zonder wiens hulp de uitgave van het boek niet mogelijk zou zijn geweest. Verder was er in zijn toespraakje plaats voor dank aan de Heer L. Bult van Hassink Drukkers Haaks­ bergen en niet te vergeten aan zijn vrouw Tilda. Daarnaast werd dank geuit aan het bestuur voor de vrijheid van handelen die aan de redactie was verleend. De toespraak eindigde met een door de spreker gemaakt vers:

Afb. 01:

Het boek dat wij straks gaan bekijken
Zal zeker Uw kennis verrijken
Het geeft naast vertier
Veel feiten van hier
Die samen heel Borne bestrijken

Daarna was het de beurt aan de Heer H. Woolderink, voorzitter van de Heemkundevereniging. Hij ging kort in op het ontstaan en de toekomst van de vereniging om vervolgens over te gaan tot het uitreiken van de eerste exemplaren van het jubileumboekje. Deze werden uitgereikt aan de beide ereleden Mw. R. (zeg toch Ria… ) van Harten-Fransen, waaraan het boekje werd opgedragen en de oud-voorzitter H. Velner. Niet vergeten werd om deze twee pioniers van het eerste uur te bedanken voor hun grote inzet voor de vereniging. De Heer Velner o.a. op het gebied van (natuur-)fotografie. Na dit officiële gedeelte had een ieder, onder het genot van een drankje en een hapje, de gelegenheid het boekje te bekijken. Ik mag wel zeggen: “Een aanwinst voor ieder die van de historie van Borne houdt”. Jammer dat er in de pers zo weinig aandacht aan is besteed.

Afb. 02:

Feestavond

Verslag van de feestavond voor leden en genodigden, ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van de Heemkundevereniging Bussemakerhuis te Borne.

Deze avond werd gehouden op zaterdagavond 12 oktober j.L in de Stefanshof te Borne. Bij binnenkomst was er voor ieder koffie of thee met gebak. Al gauw bleek dat de grote zaal van de Stefanshof amper toereikend was voor het grote aantal belangstellenden.
Voor de muzikale omlijsting zorgde het duo Hennie Olthof, piano, en Michael Gustorff, viool. De leiding op deze avond was in handen van de jubileumcommissie bestaande uit Jan Hassels Mönning, Ria Blödtner-Leushuis en Andries Linthorst. Na een welkomstwoord van Jan Hassels Mönning werd het woord gegeven aan voorzitter Henk Woolderink. Deze gaf een kort overzicht van het reilen en zeilen van de vereniging. Hij gaf tevens aan dat er ook in de toekomst nog genoeg te doen is, zoals b.v. de bescherming van de Zenderse Es. Hij wenste vervolgens een ieder een prettige avond toe.

Hierna werden door Hassels Mönning twee bestuursleden in het zonnetje gezet voor hun meer dan 25 jarig lidmaatschap van het bestuur van de vereniging. Dit waren de heren H. Woolderink en J. Grootenboer (de laatste afwezig i.v.m. zijn eigen verjaardag). Op deze avond waren diverse nieuwe leden aanwezig. Misschien zou dit een goede gelegenheid zijn geweest voor een speciaal welkom aan de nieuwe leden.

Voor de vrolijke noot op deze avond was de Twentse cabaretier Hänske oet Lonneker uitgenodigd, maar door zijn plotselinge overlijden, enkele dagen eerder, werd een vervanger noodzakelijk. Deze werd op de valreep gevonden in de persoon van Bertus de Tukker uit Delden. Hij bleek een goede vervanger te zijn met zijn onvervalste Twentse humor. (Volgens hem is het b.v. sommige mensen toegestaan tegen de kerk te plassen omdat het voor hen nog het enige contact met de kerk is… ).

In de pauze werden de aanwezigen d.m.v. een quiz getest op hun kennis over Borne. De winnaars waren Hans Leuverink en Tilda Elfrink. Aan de verliezers geef ik graag het advies om nog zo lang mogelijk lid te blijven van de vereniging…

Na de pauze werd de avond voortgezet met een tweede optreden van Bertus de Tukker, ook nu kreeg hij de lachers weer op zijn hand. Tegen elf uur bedankte Hassels Mönning een ieder en kon er nog even nagevierd worden onder het genot van een hapje en een drankje.
Alles bijeen mogen we spreken van geslaagde feestelijkheden en danken we de commissieleden Ria, Jan en Andries voor de goede organisatie.

Henk Temmink.

Afb. 03:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2003-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)