Boorn & Boerschop 2002-02: BORNE IN DE JAREN TWINTIG 7

Auteur: Chroniqueur

We vervolgen onze rondwandeling door de Grotestraat zoals omschreven in “V.V.”-gids van rond 1923 en lezen:

De Groote straat volgende komen we op de Markt (thans Dorsetplein), waar zich het “Hotel Keizerskroon” bevindt, een kloek gebouw in oud-Hollandse stijl, voorzien van ruime logeerkamers en aardige zitjes. Aan de overzijde van dit hotel het Gemeentehuis, een onaanzienlijk gebouw.
Vanaf de Markt leidt ter linkerzijde de weg langs den Brink naar Hertme , Saasveld en Weerselo, terwijl men de andere zijde kiezende, de Groote straat (Peppelenlaan) vervolgt en den Hengelosche straatweg bereikt, een prachtige eikenlaan, die zich tot Hengelo uitstrekt. Links van de Groote straat, van de Markt komende, bevindt zich “de Potkamp “, waardoor een nauwe doorgang, die naar de Ned. Herv. Kerk voert. Men passeert daarbij de Stoomgrutterij van de Erven Wed. A. ten Cate, opgericht in 1744, die haar afnemers in geheel Overijssel en den achterhoek van Gelderland met vrachtauto’s bedient.

Afb. 01: Hotel De Keizerskroon

Het voormalige hotel “De Keizerskroon” domineert nog steeds het plein al heeft het de functie van hotel reeds jaren verloren. De winkel van Leurink is er in gevestigd. Het gemeen­ tehuis uit die tijd stond op de plaats waar nu, schuin tegenover de RABO bank, de textiel­ winkel “Hetty’s men’s wear” is te vinden.
Met de weg “langs den Brink” wordt de Marktstraat bedoeld waarlangs we tegenwoordig echter Weerselo niet meer kunnen bereiken. Dit omdat de Koppelsbrink voor snelverkeer doodlopend is gemaakt. De Grotestraat richting Hengelo is gelukkig gebleven, hoewel het geen “prachtige eikenlaan” meer is. Ook de weg naar Hengelo heeft in de loop der jaren helaas een grote metamorfose ondergaan. Alles moet blijkbaar veranderen…
En de Stoomgrutterij? Afgebroken! Met een enigszins aangepaste bebouwing heeft men van het vrijgekomen terrein een woongebied van gemaakt. De bedrijvigheid is er echter verstild…

We lezen verder:

Even verder in de Groote straat treft men ter rechterzijde het Gebouw voor Christelijke Belangen aan, links het Post- en Telegraafkantoor; de Pietmanskolkstraat brengt ons weer bij de Ned. Herv. kerk. Aan het einde van die straat staat de school van de Bornsche Schoolvereeniging, een JO klassige school, toegankelijk voor leerlingen van alle godsdienstige gezindten, waarin Lager en U.L.-onderwijs gegeven wordt. De Grootestraat ten einde, komt men aan de Abraham ten Catestraat, die ons langs de cichoreifabriek van A. ten Cate, terugvoert naar de Ned. Herv. kerk, het middelpunt van Oud Borne.

Afb. 02: Het gebouw voor Christelijke belangen, later de Christelijke bewaarschool aan de Grotestraat

Het gebouw voor Christelijke belangen brandde op 13 dec. 1943 tot de grond toe af en werd niet meer opgebouwd. In het oude postkantoor is tegenwoordig een makelaardij gevestigd en de Pietmanskolkstraat is door de bouw van moderne woningen onherkenbaar veranderd. Helaas, bijna alles in het oude Borne lijkt te zijn verdwenen. Zo ook de 10-klassige school die aan de voet van de Oude Kerk stond en ook de cichoreifabriek van Ten Cate. Gelukkig hebben we de Oude Herv. Kerk nog. Het oude middelpunt van wat eens de kern van het dorp was. Dit oudste gebouw van Borne moeten we koesteren! Eens stond het aan de Bornse Beek, maar daarover een volgende keer meer.

Chroniqueur.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2002-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)