Boorn & Boerschop 2002-02: Boekennieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01:
Afb. 02:

In de serie “Verhalen uit de vorige eeuwen rond de gemeente Borne”, van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen, verschenen de deeltjes 6 en 7 respectievelijk handelend over De Welevelder es en Het Hesselder. De opzet en bronvermelding is gelijk aan die welke bij de vorige deeltjes werd gevolgd. De inhoud geeft weer een veelheid van gegevens die om ze te kunnen plaatsen enige studie vereisen. Goed echter dat de gegevens worden vastgelegd zodat ze niet verloren gaan. De beide boekjes zijn in de boekhandel en bij de auteur verkrijgbaar voor € 3,45 per stuk.

Afb. 03:

Als deel 25 in de serie Twentse genealogische en historische bronnen werd op 22 maart j.l. de uitgave Het dagboek van richter Hendrik Jan Bos aangeboden. Het blijkt een bijzonder boek van een zeer actief man met veel invloed op het Twente van zijn tijd. Hendrik Jan Bos werd waarschijnlijk in Borne geboren en was de oudste zoon van de hier werkzame onderwijzer Adam Bos. Hendrik Jan schopte het tot verwalter-landrentmeester. Dit is gezien zijn toch eenvoudige afkomst zeer uitzonderlijk te noemen. Hij had naast deze baan nog tal van andere functies en verkeerde met de “groten” van zijn tijd. Zo was hij o.a. in de jaren 1750-1770 markerichter van de Bornse marken. Bijna alles wat hij deed werd opgeschreven. Daardoor beschikken we, naast andere bronnen van hem, over een bundel reisverslagen (korte aantekeningen) over de jaren 1736 tot 1792 waaraan echter enkele jaren ontbreken. Uit de verslagen blijkt dat hij zeer veel onderweg geweest moet zijn en daarbij ook vaak Borne aangedaan heeft, waar o.a. zijn ouders woonden. De totaal getranscribeerde tekst met enkele daaraan voorafgaande en veel informatie bevattende hoofdstukken, zijn een welkome aanvulling op de kennis over H.J. Bos en de periode waarin hij leefde. De Stichting Genealogische Werkgroep Twente te Enschede heeft hiermee een prachtig tijdsbeeld toegankelijk gemaakt voor de historicus. Het boek is bij de stichting en in de boekhandel te koop voor€ 26,50.

Redactie.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2002-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)