Boorn & Boerschop 2002-01: MEDEWERKING GEVRAAGD

Auteur: Redactie

Binnen de redactie van BOORN en BOERSCHOP wordt o.a. gewerkt aan het verzamelen van gegevens over familiewapens e.d. Het is de bedoeling om op termijn te komen tot een publicatie over dit onderwerp. Gedacht wordt aan het samenstellen van een overzicht van wapens van de plaatselijke edelen en hun familie, van burgers die een familiewapen voeren of gevoerd hebben, en van overheid, (kerkelijke-)instellingen, verenigingen en industrie. Dit alles voor zover ze iets met Borne te maken hebben. In een eventuele publicatie zal worden aangegeven hoe de wapenomschrijving luidt. Verder zullen op overzichtskaarten in zwart/wit getekende wapenschilden worden opgenomen (een aantal wapens per kaart) die een volgens internationale normen gearceerde kleuraanduiding zullen krijgen. Ook zal worden aangegeven wat de drager(s) van het wapen met Borne verbindt.

Afb. 01: Voorbeeld: Ledeboer Schild in keel beladen met een keper van zilver

N.B. keel= rood; keper= omgekeerde V-vorm

Van bijna alle werkgebieden zijn de wapens in het algemeen wel te vinden. Een uitzondering hierop is vooral de groep particulieren die een familiewapen bezit. Ook het wapen van verenigingen is niet altijd even gemakkelijk te vinden. Verder zijn de wapens met een kerkelijke herkomst vaak niet eenvoudig te achterhalen. Wij verzoeken daarom alle lezers van dit blad mee te willen werken zodat we een zo compleet mogelijk overzicht samen kunnen stellen. Als u gegevens hebt, of een familie kent binnen de (oude) gemeente Borne (dus: Borne, Bornerbroek, Hertme, Zenderen en het buitengebied) die een familiewapen voert of heeft gevoerd, neem dan voor een nader te maken afspraak contact op met Frits van Capelleveen, Goudenregenstraat 19, 7621 WE Borne, tel. 074 266 22 97. Directe levering van gegevens kan natuurlijk ook. In dat geval graag even aangeven of de verstrekte zaken terug geleverd dienen te worden (eventueel kunnen we een afdruk of foto maken). Bij voorbaat onze dank!

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2002-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)