Boorn & Boerschop 2001-02: ZO WAS ‘T, ZO IS ‘T

Auteur: Redactie

Afb. 01:

Geen van ons kan zich de tijd herinneren dat Bornerbroek GEEN deel uitmaakte van de gemeente Borne. Bovenstaande foto werd in 1996 gemaakt toen iedereen het nog, alleen al op grond van de naam, vanzelfsprekend vond dat dit kerkdorp bij onze gemeente behoorde.
Helaas, de politiek heeft sindsdien anders besloten…
Vanaf 1 januari van dit jaar is, door de herindeling, het gebied van onze gemeente enorm in omvang afgenomen. En er lijken maar weinig mensen te zijn die dat als positief ervaren. De meest vreemde zaken openbaren zich nu. Zelfs een basisschool in het dorp Borne werd in haar voortbestaan bedreigd doordat de norm voor het minimum aantal leerlingen niet gehaald zou worden. De stomme regels vermelden n.l. dat bij een kleinere gemeente een hoger leerlingen aantal per school hoort. Als eerzaam burger zou je het omgekeerde verwachten. Gelukkig is een kunstgreep bedacht waardoor dit drama niet heeft plaatsgevonden. Een drama vond wel plaats voor de vele inwoners van het afgesplitste gebied. Zij weten nog steeds niet helemaal waar ze aan toe zijn. We zullen hopen dat ze zich in de toekomst, ondanks alles, toch in de nieuwe gemeente thuis mogen gaan voelen, hoewel sommigen er mogelijk nooit aan zullen wennen…

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)