Boorn & Boerschop 2001-02: UIT HET AANTEKENBOEK VAN J.B. SCHOEMAKER 4

Behalve een rekeningenboek liet dokter Schoemaker (O 1799; * 1879) ook een aantekenboek na. Het boek begint in 1848 en loopt door tot 1875. Enige van de aantekeningen in het dagboek komen in deze kleine artikelenreeks aan de orde.

Auteur: J.B.F. Leuverink

Over de Weleveldse Mullers of Mulders; vervolg. Om aansluiting te geven aan de familie van Maria Aleida Mulder, de vrouw van dokter J.B. Schoemaker, beschreven in de vorige aflevering in deze serie, volgt hier een stukje “Mulder-geschiedenis” aan de hand van aantekeningen in een ongedateerd stuk van ene Johannes Berns. Daarmee hopen we duidelijk te maken waar we Maria Aleida Mulder in de Mulderfamilie moeten plaatsen. Ook dit stukje nemen we integraal over:

Woltero Mulder, geboren voor 1709 zoon van Henricus Muller en Margaretha = broeder van Gerardus = huwde met Aalleides de Beer, dochter van Herm Beer en Jenneken Velthuis, de famieli Beer woonde op het toen aanzienlijk erf “het Reest” te Weerselo (over de famielie Beer hierachter).

In het doopboek zijn de navolgende kinderen van Wolters Mulder en Aalleides Beer aangeteekend:

 1. 26 Novb Lambertus Jodocus Muller en Woltero et Adelheides Beer.
 2. 6 Aug Joannes, patrius Euphemia en Herm Beer.
 3. 21 MaartHermannus
 4. 10 Maart Wilhelmus, partius Joanna Janze Muller en Nicolaus Beer ten Daggel
 5. 31 Maart Hedeugis, patris RD Gerardus Peusse et Adelheidi Muller
 6. 5 Maart Joanna, patrius Nicolaus Beer ten Dagge/ en Joanna Aling.

Lambertus Jodocus Muller geb 26 Novb1724 / zie boven – trouwt 28 Mei 1753 met Aaelijes (geen kinderen)

Afb. 01: Het begin van de niet gedateerde aantekeningen van Johannes Berns

Hermannies Mulder, zoon van Woltero Mulder en Aalleides Beer geb. 21 Maart 1729 huuwde met Gertrudis: (Hiervan kinderen)

 1. 12 Decbr Wolterus Mulder en Hermannus et Gertrudes
 2. 16 April Gesina Aleides, patrius Bern Helmich en wilhelmina Mulder
 3. 7 Maart Gerardus, patrius Wolterus Mulder en Gertr Helmigh
 4. 27 Decbr Adeleides, patrius RD Bernt Brugginck en Crutena Wantinch
 5. 3 Februari Antonices, patrius Bern Helmigh en Joanna Mulder

Hermannes Mulder huuwde voor de 2′ keer met Maria Elizabeth. Hiervan kinderen:

 1. 8 Julij Johannes Wolterus Mulder ex Hermannes et Maria Elizabeth patrius JH Lokamp en Hedueges Mulder
 2. 10 Novbr Maria Euphemia patrius Lambertus Jodocus Mulder en Euph Lokamp
 3. 13 Aug. Maria Aleides Gertrudes

Wolterus Mulder zoon van Hermannes en Gertrudes geb. 12 Decb 1755, huuwde met Joanna Meyers, en woonde te Almelo, en lieten eene dochter Maria Aleida na, die op 26 Februari 1829 in den echt werd vereenigd met den Heer Johannes Bernardus Schoemaker, geneesheer te Borne.

Terwijl Wouterus Mulder zijn half zuster Maria Aleides Gertrudes dochter van Hermannes Mulder en Maria Elizabeth geb. 13 Aug. 1772 huuwde met Joannes Nijhof, die eene zoon Johannes Antonius nalieten, en voorkomt in het doopregister als 1711(?). 22 April Joannes Antonius ex Johannes Nijhof en Maria Mulder, patrius Henrico Mulder en Aleides Calverinck Hij overleed – … en was gedurende … jaren penningmeester der Vereeniging van de H. Vincentius a Paala.

Johannes Berns.

Dit laatste gedeelte is kennelijk toegevoegd om twee halfzussen met de naam Maria Mulder van elkaar te kunnen onderscheiden. Onduidelijk is echter het jaartal 1711. Dit zal wel een schrijffout (van Johannes Berns?) zijn omdat de moeder pas in 1772 werd geboren….
(Men zou, als ze er nog zijn, ter controle hierop eventueel de doopboeken uit die jaren na kunnen kijken).

J.B.F. Leuverink.

Afb. 02:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)