Boorn & Boerschop 2001-02: Boeken nieuws

Auteur: Redactie

Afb. 01:

Reeds vorig jaar verscheen het lijvige boek Kroniek van de familie Gloerich.

Afb. 02:

Het is geschreven door zoon Hans van voormalig kruidenier Henk Gloerich die de winkel van Zijlstra, later De Gruyter, in Borne dreef. Het prachtige, op
zwaar papier gedrukte en fraai geïllustreerde, boek omvat 425 bladzijden. Hierin wordt de, oorspronkelijk uit het Duitse Merzen bij Osnabrück afkomstige familie, beschreven. Via Hasselt bereikt de Nederlandse tak ook Borne waar de auteur jaren heeft gewoond. Het zeer overzichtelijke werk biedt naast een veelheid van familiegegevens een mooi zicht op de historie vanaf de 19° eeuw m.b.t. de Duitse oorsprong en de toen armelijke tijd. Van de plattelandsbevolking trok eertijds een groot deel als “Hannekemaaiers” naar Nederland. Het boek is een rijke bron geworden van familiegegevens van de betreffende familie, maar ook de vrouwelijke lijnen zijn daarbij niet vergeten! Zo worden er eveneens veel gegevens aangeboden van families als Bartelink, Ter Bekke en Exterkate om er maar eens enkele te noemen. Een prima inhoud en mooie schema’s maken het boek zeer toegankelijk. De prijs van het boek is aan de pittige kant, n.l. fl. 135,00, maar daarvoor krijgt men dan ook een zeer fraai werk, gebonden in kunstleer. ISBN 90 6455 336. De schrijver heeft nog enkele exemplaren beschikbaar voor belangstellenden. Een geschenkexemplaar is in het bezit van de vereniging. Besteladres: J.A.B. Gloerich, Rosariumlaan 12, 3972 GJ Driebergen-Rijssenburg, tel. 0343 520 119.

In de serie Verhalen uit vorige eeuwen rond de gemeente Borne, van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen, verscheen deel 4. Het heeft als ondertitel: Elhorsterveld. De inhoud van het 29 pagina’s tellende boekje, sluit aan bij het gebodene in deel 3. De gegevens hebben weer betrekking op de opstallen en hun bewoners, nu van het Elhorsterveld. Het kaartje met de namen der besproken opstallen in het betrokken gebied, wijzen U de weg in het doolhof van gegevens zodat, met enige goede wil, de oriëntatie wel zal lukken. Het nog steeds belangrijk dat de geschiedenis wordt vastgelegd, want veel is al verdwenen of zal op termijn verloren gaan. Daarom dank aan de schrijfster voor deze inspanning. Het boekje 1s verkrijgbaar in de Bornse boekhandel en bij de auteur voor de bescheiden prijs van fl. 7,00.

In dezelfde serie beschrijft Mw. Van Harten-Fransen De Zenderse-Es. Geheel op de wijze die we van haar kennen, beschrijft de auteur de gebouwen en de daarbij behorende bewoners. In dit boekje wordt het betoog van de auteur echter bemoeilijkt doordat de cijfers van de objecten waarna wordt verwezen, niet altijd op de kaart van pagina 36-37 blijken voor te komen. Jammer.
Toch is het vastleggen van de veelheid aan gegevens waardevol, hoewel een betere verwijzing naar de bronnen veel waarde had kunnen toevoegen. De prijs van dit werkje is fl. 7,50 en het boekje is evenals de voorgaande deeltjes verkrijgbaar in de Bornse boekhandel.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)