Boorn & Boerschop 2001-01: ZO WAS ‘T, ZO IS ‘T

Auteur: Redactie

Afb. 01:
Afb. 02:

Lange tijd was het een woestenij aan de Oude Kerkstraat naast de voormalige garage van Tinselboer. Dit was het zeker na het plotseling afbreken van het oude Joodse schooltje. Aanvankelijk werd er vlakbij de oude kosterswoning naast de kerk een nieuw huis gebouwd, maar een troosteloze vlakte bleef over. Gelukkig is daarin nu voorzien door de bouw van zeven traditionele woningen. Aangepast aan de reeds aanwezige bebouwing in oud Borne is een rijtje huizen gerealiseerd dat vele kenmerken van de oudere woningen in zich draagt. Mede door de verspringende gevels en de grote variatie in het ontwerp is een huizenrij ontstaan die er wezen mag. Natuurlijk missen we de vroegere bebouwing (voor zover deze er was) zeer, maar na het braak liggen van dit terrein is het een verademing te kunnen zien dat er met geduld en overleg best een goede invulling aan gegeven kan worden. We mogen de opdrachtgever, de mensen van de firma Hegeman en die van het Architectenbureau Verlaan & Bouwstra, dankbaar zijn voor zo’n fraai product dat geheel past in deze buurt.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)