Boorn & Boerschop 2001-01: VAN DE REDACTIE

Als U dit leest is de amputatie reeds een feit. Onze gemeente heeft een groot stuk van haar grondgebied af moeten staan, vooral aan Almelo. Het gaat om geheel Bornerbroek en het achterliggende land, benevens het Tusveld en een deel van de Elhorst. Dus ook Zenderen is kleiner geworden. Het lijkt dat de gemeente dit alles reeds lang voorvoelde, want in Bornerbroek, op de weg richting Almelo, stonden al heel lang blauwe borden met de dorpsnaam Bornerbroek met een dikke rode streep er door!!!

Afb. 01:

Helaas heeft deze afslanking grote gevolgen voor de bewoners van zowel het afgestane land als voor dat wat ons nog rest. Het accent van de gemeente lag tot nu toe toch op haar agrarische achtergrond. Thans, na de herindeling, zal Borne een meer verstedelijkt dorp worden. Voorwaar een groot verlies en jammer voor de bewoners van beide zijden…

Een lichtpuntje is, dat we er ook een (klein) stukje bij hebben gekregen. Vanaf nu geldt n.l. de nieuwe, alweer uit de jaren tachtig daterende, autoweg als gemeentegrens aan de zuidkant. Dat heeft tot gevolg, dat we een gebiedje met daarin het asielzoekerscentrum en De Zwanenhof, vroeger Ambt Delden, aan onze gemeente zagen toegevoegd. Iets oostelijker echter, ging er weer een stukje af, zodat de padvinders en hondenliefhebbers thans in Ambt Delden zitten. Waar het allemaal goed voor is heeft tot nu toe niemand ons uit kunnen leggen! Met overleg en regels was deze dure omschakeling zeer waarschijnlijk niet nodig geweest.

Afb. 02: Het vroegere klooster en tegenwoordige Bezinningscentrum De Zwanenhof dat thans binnen onze gemeentegrenzen is gelegen…

Maar goed. Geschiedenis is datgene wat is geweest en daar richten wij ons als vereniging o.m. op. Voor het voortbestaan van onze activiteiten zal dit alles daarom niet zo heel veel verandering brengen. Een groot deel van de door ons te bestuderen zaken blijven, ook als dit het thans verloren gebied betreft, toch voor ons van belang! De nieuwe toevoeging van b.v. De Zwanenhof heeft alleen maar een extra studieonderwerp tot gevolg. Wij voorzien dan ook dat m.b.t. onze uitgave BOORN en BOERSCHOP en eventuele andere uitgaven, de oude gemeentegrenzen voor onze vereniging, ook in de toekomst, van blijvende betekenis zullen zijn en blijven.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)