Boorn & Boerschop 2001-01: UIT HET AANTEKENBOEK VAN J.B. SCHOEMAKER 3

Behalve een rekeningenboek liet dokter Schoemaker (◊ 1799; t 1879) ook een aantekenboek na. Het boek begint in 1848 en loopt door tot 1875. Enige van de aantekeningen in het dagboek komen in deze kleine artikelenreeks aan de orde.

Auteur: J.B.F. Leuverink

Naast gegevens betreffende huwelijk en overlijden van Jan Schoemaker en zijn vrouw komen we i.v.m. een erfeniskwestie ook de naam Maria Aleida Mulder tegen. Het is daarom interessant dat we, tijdens ons literatuuronderzoek, een stuk tegenkwamen van de hand van A.W.J. Knuif van 17 december 1875. Het gaat over De Weleveldsche Mullers of Mulders en we laten het hier integraal volgen:

“De Weleveldsche Mullers”
Als met die benaming treffen wij ze in de doop en trouw Registers der RC Gemeente Borne aan (ter onderscheiding van de veele Mulders of Mullers die in die jaren voorkomen). Wij ontmoeten den eersten e(e)n Hendricus Muller, die gehuwd was met Margaretha, waarvan zonder twijfel Wolterus een zoon van is, hij is geboren voor 1709. De aantekening dat hij gedoopt is, is niet te krijgen. Wijl de doop en trouw Registers der RC Gemeente Borne, met dien jare aanvangen.

Afb. 01: Het eerste gedeelte van de aantekeningen van A.W.J. Knuif daterende uit 1875

Wij vinden verder in genoemd doopregister aangetekend eenige jongere kinderen van Henricus Muller en Margaretha en broeders en zusters van “Wolterus” als
1712 – 30 januari Anna Maria Muller dochter van Henricus en Margaretha: peet Lamberts.
1715 -14 Januari Aalleides Muller peet Lamb. Past.
1717-9 mei Gerardus Muller Welfeld
1720-19 december Albertus Muller

Anna Mulder geb. 30 januari 1712 huwde metArnoldBrökers 21 april 1730.
Aalleides geb. 14 januari 1715 huwde met Joannes Steggehuis 4 juli 1756.
Gerardus Muller, geb. 9 mei 1717 trouwde 4 febr. 1742 met Bernardina Mullers en bleef waarschijnlijk in het ouderlijk huis.
Hiervan komen in het doopboek de volgende kinderen voor.
1742. 9 Dec. Euphemia Mulders dochter van Gerard en Bernardina patrius Gerh. Helmegh en Joanna Mulder = (gehuwd 29 juni 1787 met Hermannus Legtenberg.
1744. 1 Februari Johannes = patriu. Wolterus Mulder en Maria Helmich.
1745. 25 December Joes patriu. Wolterus Muller en Gertrud Helmigh.
1748.10 Febr. Susanna, patrius Wolterus en Aleida Mullers
1750 7 Maart Joanna, patrina Gert. Helmech
1751 15 Juni Joanna, patrius Wolterus Mulder en Maria Helmech.
1753 17 April Joannes= Mulder idem
Johannes Mulder geb. 17 April 1753 huuwde den 11 Novenb. 1787 met Gertrudes Harincke. (Kinderen) Henricus Mulder te Borne was waarschijnlijk hiervan een zoon.

Johannes Bernardus Schoemaker zoon van Antonius Henricus Schoemaker en van Hermenegeldes Kuiper geb. 3 Juni 1799 huuwde den 26 Februari 1829 met Maria Aleida Mulder waarvan de navolgende kinderen:
Wolterus Johannes geb. 14 Februari 1832
Antonius Henricus geb. 28 Februari 1834
Johannes Hermannus geb. 19 Maart 1836
Hermina Maria geb.10 Mei 1838.

Borne 17 Dec. 1875.
A.W.J. Knuif.

Aan de laatste opsomming van kinderen uit de derde generatie Schoemakers in Borne, zouden we nog moeten toevoegen: zoon Hein, de jongste uit dit gezin. Hij werd geboren op 30 mei 1840. Verdere gegevens over hem en zijn broers en zus zijn te vinden in het boekje Jan Bernard Schoemaker een heelmeester in de negentiende eeuw.

Om aansluiting te geven aan de familie van Maria Aleida Mulder, de vrouw van dokter J.B. Schoemaker, zullen we in een volgende aflevering ook nog een stukje “Muldergeschiedenis” opnemen van de hand van ene Johannes Berns. Daarmee zal duidelijk worden waar we Maria Aleida Mulder in de Mulder familie moeten plaatsen.

J.B.F. Leuverink.

UIT DE BORNSE COURANT (van 21 januari 1933)

De boeren worden wijzer. Vroeger kon men bij hen komen en zeggen “Ik ben die en die” en ‘t werd geloofd en dikwijls werd dan geld afgegeven aan iemand, waarvan later bleek dat hij in ‘t geheel niet die persoon was. Tot een vermakelijke geschiedenis is dit deze week geworden. De burgemeester was in Zenderen en Hertme voor het Crisis-Commité bezig met kaartenverkoop. Op een boerderij werd den burgemeester gezegd, dat zij direct niet geloofden dat hij den burgemeester was, dat kon iedere heer zeggen. Tenslotte was het zoover dat de burgemeester zijn aanstelling te voorschijn haalde en toen was het in orde. Op een andere boerderij geloofde men hem ook niet. Toevallig kwam net Dr. S(tomps) aanrijden die de boerin geruststelde.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)