Boorn & Boerschop 2001-01: ONZE OUDE STEPHANUSKERK NADER BEKEKEN 10

Auteur: A.A. ten Kate

De Heilige Maagschap (of de Bornse Moeder) vervolg

Het vorige verhaal ging over moeder Anna en haar drie dochters, die alle drie luisterden naar de naam “Maria”. De moeder van Jezus is de bekendste van deze Maria’s. Ter onderscheiding werden de andere twee aangeduid met de naam van de vader (er waren immers ook drie vaders). Aan de dochter van Anna en Cleophas – Maria Cleophas – is dit artikel gewijd. Deze Maria trouwde met Alpheus en het echtpaar kreeg vier kinderen. Deze heetten: Jacobus Minor, Barnabas ook wel Justus genaamd, Simon Zelotus en Judas Thaddeus. Vader, moeder en zonen ziet u nog eens als detail van het schilderij van de Heilige Maagschap dat werd afgedrukt in deel 9 van deze artikelenserie.

Het wordt tijd onze aandacht te richten op de z.g. “Bornse Huismoeder”, dat is de figuur met twee kinderen, die aan het voorlezen is. Door de voormalige voorgangers van de oude kerk, is deze titel in zwang gekomen. Bij nadere beschouwing blijkt het hier echter NIET om een MOEDER, maar om een VADER te gaan! Zo verwonderlijk is dit abuis niet. Ooktegenwoordigis hetsoms moeilijk te zien aan kleding of haardracht, of het om een vrouw dan wel om een man gaat.

Afb. 01: De muurschildering in onze kerk
Afb. 02: Een detail van de tekening van Lucas Cranach welke tekening kennelijk model stond voor de schildering

Gewapend met een verrekijker heb ik deze figuur geïdentificeerd en heb ik kunnen constateren dat het om een “huisman” gaat en wel bovengenoemde Alpheus. De fotograaf die Alpheus met zijn twee zonen van nabij wilde nemen, heeft vanaf een hoge ladder een goed beeld gemaakt van het lezende drietal. Ik hoop dat de afdruk ook u duidelijk zal maken dat het hier niet om Maria Cleopas, maar om haar man gaat. Blijkbaar was in de middeleeuwen voor de man ook al een taak weggelegd bij de opvoeding.
Om met een cliché te eindigen “Er is niets nieuws onder de zon!”.

A.A. ten Kate.

Afb. 03:

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)