Boorn & Boerschop 2001-01: NOGMAALS “DE RICHTERSTEEN”

Auteur: Redactie

In de vorige aflevering van Monument (No. 12) kwam de z.g. Richtersteen ter sprake. De steen die oorspronkelijk op de markt heeft gelegen en later bij het kantoor van notaris Kuhlmann. Mevrouw van Harten-Fransen wijst er op dat in haar boekje “Grens- & Markestenen rond de gemeente Borne”, uit 1992, ook over deze steen wordt gesproken. Wij laten hier de door haar bedoelde tekst volgen:
De Heer Albert Meyling vertelde mij van deze steen. Omstreeks 1916 had zijn vader, met behulp van een pin, de plaats gevonden op de markt, waar een zwerfkei moest liggen. Hij wist uit overlevering dat de kei begraven lag onder het wegdek van kinderkopjes. Omdat deze steen een verzamelpunt was van zwervers, besloot men de steen te laten zakken. (Zoals reeds besproken door Chroniqueur in aflevering 1 van “Borne in de jaren twintig” in BOORN en BOERSCHOP jrg. 9, No. 2, p. 29). De vraag was, zou het een offersteen kunnen zijn, of de steen voor het houden van vergaderingen “Holting”.
Ongeveer achter het (toenmalige) Notarishuis, tegen de beekloop was vroeger een plaats “de sagekuil”. Heeft de steen hiermee te maken? De steen werd voor het notariskantoor geplaatst op de markt..

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2001-01)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)