Boorn & Boerschop 2000-02: VAN HOREN ZEGGEN

Auteur: Redactie

De naam Klippenweg

De Klippenweg, thans een zijweg van de Grotestraat, ter hoogte van drogisterij Liedenbaum, is een andere weg, dan de weg die vroeger deze naam droeg. Bij archiefonderzoek kwam naar voren dat de weg die vroeger tegenover het station schuin over het terrein van de Spanjaardfabrieken liep en die lange tijd met “Fabrieksstraat” werd aangeduid, vroeger de naam Klippenweg heeft gedragen. De weg begon bij het driehoekige oude schaftgebouw aan de Parallelweg en liep door tot aan de Stationsstraat tegenover de huidige Dunantstraat.

Afb. 01: Het schaftlokaal (links) aan de Parallelweg met rechts het voormalige stationsgebouw

Behalve dat wat ouderen onder ons dit fenomeen konden bevestigen, is dit gegeven ook te vinden in een Raadsverslag uit 1884 waarin verslag wordt gedaan over de aanvraag van de Firma Spanjaard om een zijspoor op het fabrieksterrein aan te mogen leggen. (Hetgeen overigens werd toegestaan). Velen van onze oudere lezers zullen zich de aanwezigheid van dit fabriekslijntje nog wel kunnen herinneren.

Redactie.

(–> naar PDF-versie van deze publicatie)

(–> naar Inhoudsopgave 2000-02)

(–> naar Boorn & Boerschop pagina)